Vesijalanjälki

Vesijalanjälki havainnollistaa sitä, kuinka vesivaltaista elämämme on. Mitä suurempi vesijalanjälki, sitä enemmän vettä käytetään. Vesijalanjälkeen lasketaan kaikki veden käyttö: suoraan hanasta laskettu vesi sekä niin sanottu piilovesi. Piilovesi eli virtuaalivesi tarkoittaa vettä, joka käytetään hyödykkeiden valmistuksessa ja johon sisältyy muun muassa raaka-aineiden, välituotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen käytetty vesi.

Suomalaisen kuluttajan keskimääräisestä vesijalanjäljestä alle viisi prosenttia on suoraa vedenkulutusta. Loppu muodostuu ostettujen, kotimaassa tai ulkomailla valmistettujen tuotteiden ja palveluiden sisältämästä piilovedestä. Vesijalanjäljen eri väreillä ilmaistaan veden käytön eri puolia. Sininen vesijalanjälki muodostuu vedestä, jota käytämme pohjavesistä, järvistä ja joista. Harmaa osuus muodostuu ympäristöön palautuvan jäteveden haitallisuudesta ja vihreä vesijalanjälki on viljelykasvien haihduttamaa sadevettä.

Omaan veden kulutukseen voi vaikuttaa monin keinoin. Harkittu veden käyttö, kierrätys, vesijalanjäljen huomioiminen ostopäätöksissä ja ruokahävikin minimointi ovat hyviä ja helppoja keinoja.

Vesi.fi:n Vesijalanjälkilaskurilla voi testata mistä oma vesijalanjälki muodostuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Laskuriin liittyy myös alapuolelta ladattava kotitehtävälomake.

Lisätietoja vesijalanjäljestä löytyy aihetta käsittelevältä teemasivulta.

Laskurin täytettyään oppilas näkee arvion omasta vedenkulutuksestaan ja pääsee vertaamaan sitä muiden suomalaisten keskimääräiseen vesijalanjälkeen.

Siirry laskuriin:
Vesijalanjälkilaskuri

Lataa alapuolelta myös laskuriin liittyvä kotitehtävälomake.

Vesijalanjäljen laskemiseen voi valmistautua täyttämällä, joko itse tai yhdessä vanhempien kanssa, vedenkulutuksen arviointilomakkeen. Tämän jälkeen tiedot syötetään vesijalanjälkilaskuriin.

Laskennan jälkeen pohditaan ryhmässä mistä oma vedenkulutus pääosin muodostui ja millä käytännön toimilla tähän voisi vaikuttaa. Lisäksi laskurilla voi testata miten erilaiset muutokset vaikuttavat omaan vesijalanjälkeen.

Lataa lomake:
• Piilovedenkulutuksen arviointilomake (pdf, 915 Kt)
• Elintarvikkeiden kulutuksen tarkempi arviointilomake (pdf, 1 Mt)