Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille

Kotitalousjätevesien käsittelyyn on suunniteltu erilaisia laite- eli pienpuhdistamoita, jotka sopivat erityisesti pienelle tontille. Alla on päivittyvä listaus Suomessa yleisesti saatavilla olevista, kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn soveltuvista laitepuhdistamoista. Puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia on listattu kunkin laitesivun loppuun, mikäli näitä on Suomen ympäristökeskuksen tiedossa.

Panospuhdistamot

Jatkuvatoimiset aktiivilietepuhdistamot

Biosuodattimet

Muut