Laitepuhdistamoja harmaille jätevesille

Jätevesi on niin sanottua harmaata jätevettä, jos se on peräisin ainoastaan pesemisestä, siivoamisesta, keittiöstä tai muusta vastaavasta, eikä sisällä WC-vesiä. Harmaavesipuhdistamon hankinta edellyttää, että kiinteistön käymäläjätteet johdetaan umpisäiliöön tai käytössä on kuivakäymälä.

Umpisäiliöt ja kuivakäymälät

Harmaiden vesien käsittelyyn on suunniteltu erilaisia laite- eli pienpuhdistamoita, jotka sopivat erityisesti pienelle tontille. Puhdistamot ovat tyypillisesti biosuodattimia tai perustuvat muuhun biofilmitekniikkaan.

Harmaata jätevettä käsittelevät puhdistamot eivät kuulu minkään eurooppalaisen harmonisoidun EN- tuotestandardin piiriin, joten niitä ei tarvitse CE-merkitä.

Laitesivut

Alla on päivittyvä listaus Suomessa yleisesti saatavilla olevista harmaan jäteveden laitepuhdistamoista. Puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia on listattu kunkin laitesivun loppuun, mikäli näitä on Suomen ympäristökeskuksen tiedossa.