Lähivedet tutuksi

Nyt on aika vaihtaa koulureppu vesireppuun! Innostamme opettajia johdattamaan yläkoulun ja lukion oppilaat tutkimaan erilaisia lähivesiä. Käytäntö on paras opettaja. Maastoretkellä teoriaoppi yhdistyy luontohavaintoihin koulukavereiden avittamana.

Lähivedet tutuksi -oppimiskokonaisuus tarjoaa muun muassa ohjeita, aihetta syventäviä videoita ja joukon tehtäviä ratkottavaksi – luokassa ja ulkona. Evästämme maastoretkelle ja pohdimme ekosysteemin moninaisia vuorovaikutuksia, unohtamatta ihmisen suhdetta muuhun luontoon. Heittelemme idean ituja myös teemaviikon oppiainekirjoon.

Mitkä tekijät vaikuttavat veden laatuun? Kuinka nopeasti uoman vesi virtaa? Kuka rantakiven alla asustaa?

Tervetuloa oppimaan yhdessä lähiveden äärelle!

Kattava tietopaketti ja runsaasti käytännönläheisiä tehtäviä opetuksen tueksi.

• Lataa Opettajan opas (pdf, 23,5 Mt).

Kurkkaa vesireppuun ja mittaa vedenlaatua ja virtaamaa ohjevideoiden opastamana. (Kesto 2 min per video)

Vesirepun sisältö

Veden lämpötila ja happipitoisuus

Veden näkösyvyys ja sameus

Veden happamuus

Uoman virtaama

Tutustu ohjekorttien avulla vedenlaadun ja virtaaman mittaukseen sekä virtavesien pohjaeläimiin ja muutamiin järvien ja lammikoiden eläimiin. Mukana turvallisuusohjekortti.

Lataa ohjekortit:
• Vedenlaadun mittaus (pdf)
• Virtaaman mittaus (pdf)
• Pohjaeläintunnistus (pdf)
• Turvallisuus ympäristömittauksissa (pdf)

Tutustu tietokortteihin:
Tietokortti – veden näkösyvyyden mittaaminen

Tutustu videoiden avulla veden laatutekijöihin, jokiekosysteemiin sekä valuma-alueen ja ihmistoiminnan vaikutuksiin vesistölle. (Kesto 3 min per video)

Millaiset elinolot? – Vedenlaatu

Jokiekosysteemi ja pohjaeläimet

Miten vaikutamme vesistöön? – Valuma-alue

Kuunnelmavideo nivoo yhteen ilmastomuutoksen ja luontokadon syitä ja seurauksia, monimuotoisuuden merkitystä ja lähivesien tilaa. (Kesto 5 min)

.

Maastoretken tehtävät: oppilaan versiot. Lähivedet tutuksi -oppimikokonaisuuden Liite 4.

• Liite 4 – Tehtävät: Oppilaan versiot (PDF)

EXCEL-tiedoston sivuille on rakennettu tehtävä, jossa tarkastellaan Pielisen seurantapisteen mittausaineistoa (happi, lämpötila ja fosfori).

• 
Lataa aineistotehtävä (xlsx)

Taulukko heittää alkusyöttöjä Lähivedet tutuksi -teemaviikolle, jota rakennetaan usean oppiaineen vuoropuheluna. Opettajat ja oppilaat, lähtekää yhdessä ideoimaan!

• 
Ideoita oppiainepalapeliin (pdf)

Matti tekee mökillään kansalaistiedettä: mittaa järven jääpeitteen paksuutta ja raportoi tulokset Järvi-Meriwikiin. (Kesto 2 min)

.