Kuivakäymäläjätteen käsittely

Kuivakäymälässä syntyvät jätteet on käsiteltävä niin, että taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Tämä tehdään tyypillisesti kompostoimalla. Kiinteän jätteen kompostoituminen kestää noin 1–2 vuotta siitä, kun joukkoon ei lisätä enää tuoretta jätettä. Kompostointi on suoritettava tiivispohjaisessa astiassa, jotta kompostoituvaa ainesta ei pääse valumaan maahan. Useisiin kuivakäymälämalleihin on mahdollista hankkia vara-astia, jolloin toinen astia voi olla käytössä ja toisessa voi suorittaa kompostoinnin.

Kompostointi

Kompostoinnin toteutus riippuu kuivakäymälän tyypistä. Kompostoivasta kuivakäymälästä tyhjennettävä massa on osittain kompostoitunutta, jolloin sen voi siirtää suoraan jälkikompostikasaan kypsymään ja käyttää sen jälkeen maanparannukseen tai laittaa sellaisenaan katteeksi koristekasvien juurelle.

Keräävästä kuivakäymälästä tyhjennetään kertynyt jäte kompostiin kompostoitumaan. Kompostin voi perustaa suljettuun kompostoriin tai kasakompostiksi esimerkiksi yhdessä puutarhajätteen kanssa. Kompostin pohjalle levitetään muovikate taikka pressu, jottei maaperään pääse valumia. Pressun päälle laitetaan noin 20 sentin kerros karkeaa risua parantamaan kompostikasan ilmavuutta.

Kompostiin tuotava jäte peitetään aina esimerkiksi kuivikkeella, turpeella tai puutarhajätteellä. Kompostikasa voidaan peittää lopuksi ilmavasti pressulla, jotta sateet eivät pääse huuhtelemaan vesiliukoisia ravinteita.

Kiinteä uloste voidaan kompostoida yhdessä muun kotitaloudessa syntyvän orgaanisen jätteen kanssa erilaisia seosaineita käyttäen. Kompostoinnissa jätteen määrä vähenee 70–90 %, kun jäte hajoaa biologisesti ja siitä haihtuu vettä.

Kompostoinnin onnistuminen riippuu hajottajamikrobien hyvinvoinnista. Prosessin kulkuun voidaan vaikuttaa säätämällä massan kosteutta, happipitoisuutta, lämpötilaa ja ravinnesuhteita. Kompostin kääntäminen on myös tärkeää, jotta massa lämpenee ja hygienisoituu tasaisesti joka puolelta. Kompostia ei kuitenkaan pidä kääntää kiihkeän lämpövaiheen eli ammonifikaation aikana, koska silloin ammoniakkia haihtuu paljon.

Kompostin hyötykäyttö kotipuutarhassa

Kiinteää ulostetta syntyy vähän, kuiva-aineeksi muutettuna vain noin 10 kg henkeä kohti vuodessa. Sen paras hyödyntämistapa on kompostointi ja käyttö maanparannusaineena kotipihassa. Käymäläkompostia suositellaan käytettäväksi koristekasveille. Jos sitä halutaan käyttää syötäville kasveille, suositellaan hygieniasyistä vähintään vuoden kompostointia.

Käymäläkompostin laatu maanparannusaineena vaihtelee paljon sen mukaan, millaista kuiviketta ja seosainetta on käytetty. Käymäläkomposti on kypsänäkin useimmille kasveille liian väkevää käytettäväksi sellaisenaan kasvualustana.

Lisätietoja: