Kunnostushankkeen toteuttaminen

Kunnostushankkeen toteuttaminen

Kunnostushanke lähtee yleensä liikkeelle siitä, että vesistöä ja kalakantoja vaivaavat ongelmat tiedostetaan ja pyritään löytämään niihin ratkaisu. Kunnostushankkeen onnistumiselle on tärkeää, että ongelmien syyt ja kunnostuskohteen ominaispiirteet tunnetaan hyvin. Taustatietojen kerääminen ja analysointi ovat siten olennainen osa kunnostushanketta. Hankkeen kaikissa vaiheissa voi ja kannattaa matalalla kynnyksellä kysyä apua hankeneuvontaa tarjoavalta taholta.

Parhaimmillaan kunnostuksella saavutetaan muitakin kuin kalataloudellisia hyötyjä. Monitavoitteisella hankkeella voidaan vaikuttaa moniin asioihin, kuten vesistökuormituksen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden sekä virkistysarvojen parantamiseen. Laajempi hanke myös kiinnostaa, saa helpommin kannatusta ja siihen sitoudutaan laajasti. Lisäksi hankkeen rahoitusmahdollisuudet paranevat.

Tutustu kalataloudellisen kunnostushankkeen vaiheisiin.

Kuva: © Daddy Finland