Maaperäkäsittely

Maaperäkäsittely

Maaperäkäsittely tarkoittaa jätevesien imeyttämistä maahan. Sen toiminta perustuu maakerroksen pinnalla tapahtuvaan biologiseen toimintaan.

Maaperäkäsittely on suunniteltava käsiteltävän jäteveden määrän ja käytössä olevan tilan mukaan. Yleensä maaperäkäsittely vaatii enemmän tilaa kuin esimerkiksi laitepuhdistamo.

Maapuhdistamoratkaisujen tutkimustiivistelmät

Klikkaamalla välilehteä näet alempana kunkin metodin kuvauksen.

 1. Maa-
  suodatus

  Maasuodatus

  Maasuodatuksessa jätevesi esikäsitellään saostussäiliössä ja johdetaan imeytysputkista jakorakenteen kautta suodatinkerrokseen. Suodatinkerros voi olla rakeisuudeltaan ohjeiden mukaista suodatinhiekkaa tai tehdasvalmisteista suodatinmateriaalia, joka on asennettu suodatinhiekan sekaan tai erilliseksi kerrokseksi. Suodatinkerros asennetaan maahan. Suodatinkerroksen alapuolelle asennetaan kokoomakerros ja kokoomaputket, joista suodatettu jätevesi johdetaan purkupaikkaan, esimerkiksi avo-ojaan.

  Lisätietoa maasuodattamosta

 2. Maahan-
  imeytys

  Maahanimeytys

  Maahanimeytyksessä jätevesi esikäsitellään yleensä saostussäiliössä ja johdetaan jakoputkilla joko suoraan tai jakokaivon kautta imeytysputkiin ja niiden kautta maahan. Jätevesi kulkee kohti pohjavettä maakerrosten läpi suodattuessaan, minkä jälkeen se siirtyy kulkemaan pohjaveden mukana. Jätevesi voi sekoittua kokonaan tai osittain pohjaveteen taikka se voi kulkea enemmän tai vähemmän kerrostuneena pohjaveden kanssa. Jätevesi purkautuu yleensä pohjaveden mukana pintaveteen, esimerkiksi järveen.

  Lisätietoa maahanimeytyksestä

 3. Imeytyskuoppa
  tai imeytyskaivo

  Imeytyskuoppa tai imeytyskaivo

  Imeytyskuoppaan tai -kaivoon voidaan johtaa puhdistamatta vähäisiä jätevesiä, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Imeytyskuoppa soveltuu yleensä vain vaatimattomasti varusteltuihin kesämökkeihin, joissa on ns. ”kantovesi” eli vesi kannetaan ämpärillä käyttökohteeseen, esimerkiksi keittiöön tai saunaan. Vähäistäkään jätevettä ei pidä johtaa suoraan vesistöön tai juomavesikaivon läheisyyteen. Imeytyskuoppa tai -kaivo ei ole koskaan riittävä käsittelymenetelmä WC-vesien käsittelyyn.

  Katso periaatekuvat imeytyskuopasta ja -kaivosta

 4. Juurakko-
  puhdistamo

  Juurakkopuhdistamo

  Juurakkopuhdistamo on biologinen jätevedenpuhdistamo, joka hyödyntää puhdistuksessa kosteikossa kasvavia kasveja: tyypillisesti järviruokoa, kaislaa tai osmankäämiä taikka runsaasti haihduttavia puuvartisia kasvilajeja, kuten pajuja. Puhdistamoita on kahta tyyppiä: imeytyskentän kaltaisia pohjasta avoimia käsittelyjärjestelmiä sekä suljettuja jätevesien käsittelyjärjestelmiä. Puhdistus perustuu jäteveden haihtumiseen ja orgaanisen aineksen biologiseen hajoamiseen.

  Esimerkkinä pajupuhdistamo