5. Sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon

Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia sää- ja vesioloihin. Sisävesissä merkittävimmät muutokset liittyvät valunnan, virtaamien ja vedenkorkeuksien vuodenaikaisiin vaihteluihin. Valunnat kasvavat talvella ja pienenevät keväällä ja kesällä. Muutokset vaikuttavat olennaisesti maa- ja metsätalouden vesitilanteeseen, mikä on otettava huomioon vesienhallintaa suunniteltaessa. Avainasemassa ovat kuivatusjärjestelmät ja niiden säätömahdollisuus. Kuivatuksen on oltava tarpeeksi tehokasta, jotta se toimii hyvin myös, kun sademäärät kasvavat ja valunta lisääntyy.

Rankkasateiden ohella maa- ja metsätaloudessa on varauduttava myös kuivuusjaksoihin. Varautumisen muotoja ovat esimerkiksi veden pidättäminen ja varastoiminen valuma-alueella sekä huolehtiminen kastelumahdollisuuksista. Vesiolojen suuret vaihtelut ja sään ääri-ilmiöiden yleistyminen asettavat kaiken kaikkiaan isoja vaatimuksia maa- ja metsätalouden vesienhallinnalle. Vesitalouden säätömahdollisuudet ja maan kasvukunnosta huolehtiminen tulevat entistäkin tärkeämmiksi. Valunnan kasvu lisää myös ravinteiden huuhtoutumisriskiä, minkä vuoksi tarvitaan entistä tehokkaampia vesiensuojelutoimia.