Julkaistu: 29.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tavanomaista kylmempi sää hidastaa Lapin tulvatilanteen etenemistä

Viime viikon lämpimät säät sulattivat lumia Lapin alueella ja jokien virtaamat lähtivät lähes kaikilla Lapin havaintoasemilla rauhalliseen nousuun. Tällä viikolla alkanut kylmä sääjakso yöpakkasineen pysäyttää virtaamien kasvun ja tulvatilanteen kehittymisen.

Lämmin sääjakso on saanut vedenkorkeudet nousemaan lähes kaikilla Lapin alueen havaintoasemilla. Vedenkorkeudet ovat nousseet talven alimmista lukemista havaintoasemasta riippuen reilu puoli metriä, mikä on voinut joillakin paikoilla näkyä veden nousuna jään päälle. Kylmä sää on hidastanut vedenkorkeuksien nousua tai tilapäisesti pysäyttänyt sen.

Lapin alueelle ennustetaan laajoja lumisateita ensi viikon maanantaille ja uutta lunta voi kertyä paikoitellen jopa 10–15 cm. Lumen vesiarvo ovat edelleen tavanomaista suurempi Muonionjoen, Ounasjoen, Ivalojoen ja Tenojoen latvoilla. Erityisesti Muonionjoella suuren lumimäärän sulamisesta voi syntyä jopa poikkeuksellisen suuri tulva. Muissa vesistöissä tulvahuipusta ennustetaan tavanomaista tai hieman keskimääräistä suurempaa ja tulvahuipun ajankohdan arvioidaan olevan touko-kesäkuun vaihteessa. Simojoella tulvahuippu on todennäköisesti toukokuun puolivälissä. Ennusteissa on vielä suurta epävarmuutta ja vaihtelua sekä tulvahuipun suuruuden että ajankohdan suhteen.

Vesistöissä on vielä jääkansi pääosin paikoillaan jokien virtapaikkoja lukuun ottamatta. Auringonpaiste ja veden virtaus on ohentanut ja haurastuttanut jäätä, minkä vuoksi jäällä liikkumista tulee välttää. Simojoella jäät ovat jo paikoitellen liikahdelleet. Vaikka Simojoella jää on keskimääräistä heikompaa, voi jääpatoja syntyä, mikäli Simojoen jäät lähtevät liikkeelle kerralla merialueen ollessa vielä jäässä. Jääpadot voivat nostaa vedenkorkeutta paikallisesti.

Viranomaiset seuraavat tulvatilanteen kehittymistä

28.4.2022 pidetyssä viranomaisten tulvakokouksessa käytiin läpi ajantasaiset sää- ja tulvaennusteet Lapin alueelle. Viranomaisilla ei ole ollut vielä tarvetta tehostaa varautumista, koska kylmä sää jarruttaa tulvatilanteen kehittymistä. Tornionjoella jäänsahaus Hellälässä on saatu valmiiksi ja se saatiin toteutettua suunnitellusti. Heikentyneiden jääolosuhteiden vuoksi jäänsahausta ei turvallisuussyistä tehdä Ounasjoen Kaukosessa. Seuraava viranomaisten tulvakokous on 5.5.2022.

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen,
puh. 0295 037 354

Suomen ympäristökeskus, vanhempi tutkija Ari Koistinen (tulvaennusteet),
puh. 0295 251 287

Kuva: Lapin ELY-keskus