Webinaari: Käytännön näkökulmia turvetuotannosta poistuvien suonpohjien metsittämiseen ja metsäojitettujen soiden ennallistamiseen

14
marras
2023
Tapahtuma-aika: 14.11.2023 klo 09:00 - 12:00
Esityskielet: suomi
Järjestäjä: Tapio

Turvetuotantoalueilla on useita mahdollisia jatkokäyttömuotoja. Suonpohjaa voidaan esimerkiksi metsittää, ennallistaa vettämällä, perustaa lintukosteikko, ottaa alue erilaisten biomassojen tuotantoon, uudenlaisiin viljelymuotoihin tai aurinko- tai tuulivoiman tuotantoon. Paras ratkaisu voidaan saavuttaa eri jatkokäyttömuotoja yhdistelemällä.

Hiilestä kiinni -hankkeissa on tarkasteltu viimeisen kolmen vuoden aikana turvetuotannosta poistuneiden suonpohjien maankäyttömuotoja sekä kehitetty menetelmiä jatkokäytön suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset