Vaikuttavia vesitekoja - tänään on veden vuoro!

10
touko
2023
Tapahtuma-aika: 10.5.2023 klo 13:30 - 16:00
Esityskielet: suomi
Järjestäjä: Ympäristöministeriö

Vesiensuojelun tehostamisohjelma on vuodesta 2019 lähtien kasvattanut vesiensuojelun tietopohjaa, keinovalikoimaa ja yhteistyöverkostoa. Olemme vähentäneet maatalouden kuormitusta kipsikäsittelyillä, kehittäneet sekä maa- ja metsätalouden että kaupunkien vesienhallintaa, kunnostaneet vesistöjä, saneeranneet ympäristölle vaarallisia hylkyjä ja rahoittaneet tutkimusta ja kehitystyötä. Nämä tulokset ovat luoneet vahvan pohjan kokonaisvaltaiselle, valuma-aluelähtöiselle vesiensuojelulle. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa, ja tarvitsemme tähän työhön jatkoa ja lisää laaja-alaista osaamista ja sitoutumista. Vesiensuojelulla on itseisarvo, mutta sillä on myös keskeinen rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa. Siksi ilmastonmuutoksen, luontokadon ja saastumisen riippuvuudet on tunnistettava ja ratkaistava yhdessä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä mitä on jo saatu aikaan, mitä voimme vielä yhdessä tehdä ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi, ja keitä tarvitsemme työtämme tukemaan.