Uudenmaan vesihuollon nykytilaselvityksen julkistamistilaisuus

1
kesä
2023
Tapahtuma-aika: 1.6.2023 klo 14:00 - 15:00
Esityskielet: suomi
Järjestäjä: Vesihuoltopalvelut -yksikkö, ELY-keskus

Syksyllä 2022 aloitettu ”Uudenmaan vesihuollon nykytila ja kehittämistarpeet” –selvitystyö valmistuu pian. Selvitystyön avulla tarkennamme tilannekuvaamme alueen vesihuollosta, jotta pystymme valitsemaan parhaat toimenpiteet vuonna 2021 valmistuneen itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn tuloksia hyödyntämällä strategian pohjalta laadittua Uudenmaan toimenpidesuunnitelmaa täsmennetään ja siinä esitettyjä toimenpiteitä priorisoidaan. Työ palvelee myös Uudenmaan vesihuollon yleissuunnitelmaa, joka on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 aikana.

Työssä hyödynnettiin Hyvän vesihuollon kriteerit -työkalua sekä erillistä, selvitystä varten vesihuoltotoimijoille laadittua kyselyä. Lisäksi tietoa kerättiin esimerkiksi vesihuollon tietojärjestelmästä Veetistä ja vesihuoltolaitosten toimintakertomuksista. Uudenmaan vesihuollon nykytilan lisäksi raportissa kuvataan alan tulevaisuuden haasteita ja muutostarpeita vesihuoltotoimijoiden näkemyksiin perustuen. Selvityksen osana laadittiin Uudenmaan vesihuollon huoltovarmuustilannekuva hyödyntäen Hyvän vesihuollon kriteereihin kuuluvia huoltovarmuusindikaattoreita sekä työpajatyöskentelyä. Lisäksi luotiin muillakin alueilla hyödynnettävissä oleva yleinen malli huoltovarmuustilannekuvan määrittämiseen.

Selvitystyötä ohjasi ELY-keskuksen, vesihuoltolaitosten, kuntien, Vesilaitosyhdistyksen, Vesihuoltopoolin, Uudenmaan liiton sekä viranomaisten edustajista koostuva ryhmä ja työn toteutti AFRY.

Teams-linkki löytyy tapahtuman ohjelmasta.