Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan -loppuseminaari

25
loka
2023
Tapahtuma-aika: 25.10.2023 klo 09:00 - 11:00
Esityskielet: suomi
Järjestäjä: TurVi-hanke

TurVI-hankkeessa on sovitettu kestävällä tavalla yhteen turvemaiden metsien puuntuotannon turvaaminen, vesiensuojelu sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Viimeisen kolmen vuoden aikana on seurattu eri syvyyteen kunnostettujen metsäojien vaikutuksia suometsän kasvihuonekaasupäästöihin ja vesistökuormitukseen.

Hankkeessa kunnostettiin ojia 90 cm ja 60 senttimetrin syvyyteen. Matalampien ojien alueella kuormitus ja päästöt jäivät vähäisemmiksi. Samanaikaisesti pohjaveden pinta pysyi puuston kasvun kannalta suotuisana. Lisäksi hankkeessa seurattiin erilaisten vesiensuojelurakenteiden vaikutusta vedenlaatuun. Virtalansuon kunnostushankkeen yhteydessä ojitusalueelle rakennettiin virtaamansäätöpato laskeutusaltaan yhteyteen sekä johdettiin vettä kahdelle erilaiselle pintavalutuskentälle. Molemmat kentät ovat pidättäneet hyvin kiintoainesta ja ravinteita.

Tule kuulemaan lisää hankkeen tuloksista TurVIn loppuseminaariin 25.10.2023 klo. 9-11. Seminaari järjestetään Teamsillä, ilmoittaudu mukaan viimeistään 23.10.