Maa- ja metsätalouden vesistöviisaus -webinaari

4
touko
2023
Tapahtuma-aika: 4.5.2023 klo 14:00 - 15:30
Esityskielet: suomi
Järjestäjä: Luonnonvarakeskus

Ilmastonmuutos aiheuttaa vaikeasti ennakoitavia säävaihteluita. Runsaat sateet ja lämpötilan nousu lisäävät ravinteiden ja kiintoaineen valuntaa maaperässä. Tämä lisää merkittävästi vesiensuojelun haastetta.

Tervetuloa Vesistöviisas-webinaareihin toukokuussa. Kaksiosaisessa webinaarisarjassa keskustellaan, miten maankäytön ilmasto- ja vesistövaikutukset ja niiden vähentäminen kytkeytyvät toisiinsa. Miten ravinne- ja hiilivuotoja voidaan tyrehdyttää?