Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (HaSuRiski) -hankeen loppuseminaari

24
loka
2023
Tapahtuma-aika: 24.10.2023 klo 09:00 - 11:00
Esityskielet: suomi
Järjestäjä: HaSuRiski-hanke

Happamien sulfaattimaiden valtakunnallinen kartoitus kertoo kyllä sulfaattimaiden sijainnin, mutta ei niiden aiheuttaman happamuusriskin suuruutta. HaSuRiski-hankkeessa on syvennetty ymmärrystä maankäytön aiheuttamista riskeistä happamilla sulfaattimailla ja laadittu happamien sulfaattimaiden riskikartat Laihianjoen ja Siikajoen pilottivaluma-alueille. Riskikartoituksessa yhdistetään maanäytteiden perusteella tehty riskinarviointi hydrogeokemialliseenriskinarviointiin. Hankkeessa on lisäksi tuotettu avoimeen lähdekoodiin pohjautuva mobiilisovelluksen prototyyppi happamien sulfaattimaiden riskien kartoitukseen maasto-olosuhteissa.