Asiaa vesihuollosta webinaarisarja: Vesihuoltolaitosten talous - haasteista kohti ratkaisuja OSA 1

18
tammi
2024
Tapahtuma-aika: 18.1.2024 klo 09:00 - 11:00
Virtuaalikokouslinkki: linkki virtuaalikokoukseen
Esityskielet: suomi
Järjestäjä: Etelä-Savon ELY-keskus, vesihuoltopalvelut

Asiaa vesihuollosta -webinaarisarja jatkuu talousaiheilla!

Webinaareissa käydään läpi seuraavien asiakokonaisuuksien perusasioita:
• Vesihuolto liiketoimintana
• Keskeiset talouden mittarit
• Laitosten taloudellinen tilanne
• Liikevaihdon rakenne
• Investoinnit tänään ja huomenna
• Peruspääoma ja velkaantuneisuus
• Keskeiset suorituskykymittarit

Kouluttajana tilaisuuksissa toimii yliopistotutkija Jari Paranko Tampereen yliopistosta.
Jarin kanssa käydään läpi vesihuoltolaitosten toimintaa talouden näkökulmasta. Jari on kouluttanut vesihuoltoalan toimijoita useaan otteeseen mm. VETO (vesihuollon johtaminen ja kehittäminen) – koulutuksessa.

Tervetuloa mukaan!