Julkaistu: 20.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Takatalviviikon runsaat sateet saavat Varsinais-Suomen rannikkojoet tulvimaan lähipäivinä – Satakunnassa kunnon kevättulva odotettavissa myöhemmin huhtikuussa

Kevättulvat näyttivät Varsinais-Suomessa jäävän vähäiseksi vielä viime viikolla. Vähäsateisen maaliskuun aikana lumipeite katosi suurelta osin. Kuitenkin kuluvan viikon (vko 14) runsaat lumi- ja vesisateet, vesimääräksi muutettuna yhteensä noin 40 mm, muuttivat tilannetta oleellisesti. Perjantain (8.4.) runsaat vesisateet sulattavat myös lunta, mikä aiheuttaa valumien merkittävää lisääntymistä viikonlopun aikana.

Rannikon pienet ja vähäjärviset vesistöalueet, kuten Perniönjoki ja Aurajoki tulvivat viikonvaihteen aikana. Kevättulvahuippu on kuitenkin jäämässä keskimääräiselle tai vähän sitä alhaisemmalle tasolle Varsinais-Suomen vesistöissä, koska lunta on jo aiemmin ehtinyt sulamaan melko runsaasti. Tulvat nousevat kuitenkin monin paikoin laajasti peltoalueille. Salossa Uskelanjoella jäiden lähtö voi aiheuttaa lisäharmia. Toivottavasti tätä riskiä pienentävät muutama vuosi sitten rakennetut jäänpidätysrakenteet.

Satakunnan alueella kevättulvista ennustetaan eteläosissa suunnilleen keskimääräistä ja pohjoisosissa Karvianjoen vesistössä jopa keskimääräistä suurempia, koska tähän mennessä lunta ei ole sulanut samalla tavoin kuin Varsinais-Suomen alueella. Kuluvan viikon (vko 14) runsaat sateet ovat vielä suurentaneet virtaama- ja vedenkorkeusennusteita. Tämä nostaa tulvavesiä huhtikuun aikana peltoalueille ja todennäköisesti myös alimmille tieosuuksille. Tulviminen voi aiheuttaa vahinkoa myös rantarakenteille Satakunnan vesistöjen rannoilla.

Kokemäenjoen merkittävimmän sivuhaaran eli Loimijoen virtaama nousee ensi viikon (vko 15) loppupuolella ennusteen mukaan noin 200 m3/s:n tasolle, mikä on keskimääräisen kevättulvavirtaaman suuruinen ja nostaa tulvan laajasti peltoalueille. Kokemäenjoen pääuoman tulvaongelmia pyritään vähentämään Loimijoen tulvahuipun aikana tehtävällä juoksutusten väliaikaisella vähentämisellä Pirkanmaan järvialtaista. Lounais-Suomen isoimman järven eli Säkylän Pyhäjärven vesimäärä nousee myös ennusteen mukaan lähelle ylärajaa. Nousua on yritetty hillitä tulvahuippua edeltävillä suurilla juoksutuksilla Eurajokeen.

Pohjois-Satakunnassa Karvianjoen vesistöalueella on Lounais-Suomen alueista selvästi eniten lunta vesiarvoksi muutettuna, joten siellä on odotettavissa huhtikuun loppupuolella paikoin keskimääräistä isommat kevättulvat. Jokijäät näyttäisivät kuitenkin onneksi huvenneen viime viikkojen aikana monin paikoin perinteisissä jääpatokohteissa kuten Merikarvianjoella ja Eteläjoella. Näiden jääpatojen ei odoteta pahentavan tulvatilannetta merkittävästi. Osa Karvianjoen vesistöalueen järvistä, kuten Isojärvi, nousevat ennusteiden mukaan keskimääräisiä kevättulvalukemia korkeammalle ja vedenpinnan lasku normaalilukemiin kestää todennäköisesti toukokuun loppupuolelle asti.

Ranta-asukkaiden ja mökkiläisten on syytä varautua ennakolta kevättulviin tarkastamalla mm. rannoilla olevat rakenteet ja veneiden kiinnitykset.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Triipponen, puh. 0295 022 953
Pauli Myllymäki, puh. 0295 022 910

e-mail: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi