Vesi.fi:n karttapalvelusta näkee nyt myös historiatietoja vesitilanteesta

Vesi.fi:n karttapalvelua on täydennetty mahdollisuudella ladata myös historiadataa. Karttapalvelusta näkee kätevästi, miten vaikkapa järven vedenkorkeus tai pintaveden lämpötila on kehittynyt. Järven vedenkorkeus kiinnostaa ranta-asukkaita. Vesi.fi-karttapalvelu kertoo, kuinka paljon vedenkorkeus poikkeaa pitkän aikavälin keskiarvosta ja mihin suuntaan se on kehittymässä. Palvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tuorein käyttäjätestaus tuotti ehdotuksen mahdollisuudesta ladata havaintotietoja. Niitä toivoivat […]

Lue lisää

Jatkuvasti oppiva vesiala

Vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaaminen on keskeisessä asemassa, kun mietitään ihmiskuntaan kohdistuvia suuria haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden hupenemista. Vesiosaamisesta on myös povattu Suomen seuraavaa taloudellista veturia. Mutta mitä suomalainen vesiosaaminen oikeastaan on? Entä miten osaamista pitäisi kehittää, jotta se vastaisi tulevaisuuden haasteisiin? Maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta ja rahoituksella startattiin tämän vuoden alussa Pohjois-Pohjanmaan […]

Lue lisää