Vesien tilaa voidaan parantaa ruokaketjun yritysten vesivastuullisella toiminnalla

Suomen ympäristökeskuksessa kehitetty toimintamalli ruokaketjun vesivastuullisuuden edistämiseksi tukee samanaikaisesti ruokaketjun yritysten vesiriskien hallintaa, kestävien viljelymenetelmien käyttöönottoa alkutuotannossa ja vesienhoidon toimeenpanoa. Toimintamalli rakentuu yritysten, sopimustuottajien ja ELY-keskusten yhteistyölle. Sen lähtökohtia ovat tarve parantaa vesien tilaa kohdennetusti ja yrityksen sitoutuminen vesivastuulliseen toimintaan. Vesivastuullisuus tarkoittaa ympäristön kannalta kestävää, sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa veden käyttöä. Yritysten […]

Lue lisää

Elokuun vesitilannekatsaus: Sateet nostivat virtaamia vain hetkellisesti elokuun alussa (Pohjalaismaakunnat)

Pohjalaismaakunnissa järvien vedenpinnat ovat myös elokuussa olleet normaalia alempana ja jokien virtaamat ovat olleet heinä-elokuun vaihdetta lukuun ottamatta keskimääräistä pienempiä. Elokuun alun sateet nostivat hetkellisesti pohjalaisjokien virtaamia, mutta sateiden loputtua virtaamat kääntyivät laskuun. Minimijuoksutuksista huolimatta järvien vedenpinnat alle keskimääräisen tason Elokuun lopulla Perhonjoen (Lahnakoski) ja Lapuanjoen (Keppo) virtaamat olivat n. 4 m3/s. Kyrönjoella (Skatila) virtaama […]

Lue lisää

Järvissä on paljon muutakin kuin vettä

Vesissä on ihmiselle ensisilmäyksellä näkymätön eliömaailma, johon kuuluu suunnattoman paljon erilaisia otuksia, joilla kaikilla on oma merkityksensä. Järvi on eliöiden kolmiulotteinen koti, jonka kaikissa kerroksissa on elämää. Monitasoisessa eliöyhteisössä, ravintoverkoissa ja vuorovaikutussuhteiden vyyhdissä riittää tieteelle ja tutkimukselle työsarkaa. Simpukan jälkiä hiekassa Leviä (vapaan veden kasviplanktonia ja kivien ja kasvien pintojen päällysleviä) esiintyy kaikissa järvessä enemmän […]

Lue lisää