Sinilevätilanne maltillinen meri- ja sisävesialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevätilanne on rauhoittunut etenkin avomerialueilla tuulisen sään vuoksi. Sisävesialueilla tilanne on ajankohtaan nähden tavanomainen. Merialueilla Saaristomeren ulkosaaristossa sinileviä ei havaittu kuluvalla viikolla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa. Sen sijaan rajavartiosto havaitsi vähäisiä määriä sinilevää 26.7. Korppoon eteläpuoleisilla merialueilla. Väli- ja sisäsaaristossa sinilevää on paikoitellen runsaasti etenkin suojaisimmissa saariston osissa. Selkämerellä sinileviä havaittiin muun muassa Mannervedellä sekä Rauman […]

Lue lisää

Pitkäjänteinen työ Saaristomeren hyväksi saa uutta pontta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään mahdollisuuksia poistaa Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitus Itämeren suojelukomission HELCOMin ns. hot spot-listalta. Hallitus teki torstaina 29.4.2021 päätöksen Saaristomeri-ohjelmasta vuosille 2021–2027 ja ohjelmalle perustettavasta seurantaryhmästä. Saaristomeri on ainutlaatuinen ja sen kuntoon saattaminen on merkittävää paitsi kansallisesti myös koko Itämeren tasolla. Saaristomeri-ohjelman ensimmäinen askel on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima […]

Lue lisää

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa hoitokalastukset Halikonlahdella (Varsinais-Suomi, Satakunta) 

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa syyskuussa poistokalastukset Salon Halikonlahden vanhoilla jätevesialtailla. Kohde kuuluu Viurilanlahden Natura-alueeseen ja se on pitkään ollut vesilinnuille tärkeä levähdys- ja sulkasatoalue, jonka vuoksi se on myös merkittävä paikallinen luontoharrastuskohde. Halikonlahden vanhoilla jätevesialtailla on tehty poistokalastus viimeksi vuonna 2011 ja silloin kalastuksella saatiin hyviä tuloksia alueen linnustoon.  Viimeisten vuosien aikana linnuston tila on kuitenkin […]

Lue lisää