Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet rannikoilla ja avomerialueilla

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet rannikoilla ja avomerialueilla, mutta sisävesillä tilanne on ajankohdalle tyypillinen. Rannikkoalueilla sinilevää on havaittu erityisesti Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikoilla. Avomerialueella sinilevää esiintyy runsaasi koko Suomenlahden alueella. Valtakunnallisen sinileväseurannan havaintojen määrä sisävesillä ei ole juuri muuttunut viime viikosta, ja sinilevätilanne on tällä hetkellä ajankohdalle tyypillinen. Sinilevää esiintyy Etelä-Suomen lisäksi myös eri puolella Keski-Suomea. […]

Lue lisää

Sinilevähavainnot sisävesillä lisääntyneet hieman

Sinilevähavainnot ovat hieman lisääntyneet sisävesillä koko maassa, ja havaintoja on tehty aina Lappia myöten. Avomerellä sinilevää on nyt Suomenlahdella ja Saaristomerellä, Selkämeren eteläosassa sinilevä on vasta kehittymässä. Rannikkoalueella sinilevää on havaittu edelleen pääasiassa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolla, eikä havaintojen määrä ole juurikaan muuttunut. Sinilevähavaintojen määrä sisävesillä on hieman kasvanut viime viikosta mutta määrä on ajankohdalle […]

Lue lisää

Sinilevätilanne on pysynyt vakaana viime viikosta, epävakainen ja tuulinen sää hillitsee sinilevän runsastumista

Sinilevätilanne on pysynyt vakaana viime viikosta. Sinilevähavainnot ovat hieman vähentyneet sisävesillä, ja rannikkoalueilla levätilanne on pysynyt samankaltaisena. Merialueilla tuulinen sää on suurilta osin sekoittanut sinilevän vesimassaan. Viime päivinä sinilevää on havaittu erityisesti Hangon länsipuolella ja Upinniemenselän alueella. Sinilevähavaintojen määrä sisävesillä on hieman vähentynyt viime viikosta. Varsinais-Suomessa yhdellä valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoista on havaittu erittäin runsaasti sinilevää. […]

Lue lisää

Lämmin sää lisäsi sinilevähavaintoja sisävesillä, rannikoilla sekä Suomenlahden alueella

Sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt viime viikosta. Lämpimien säiden seurauksena sinilevää esiintyy sisävesillä ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä enemmän. Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet merkittävissä määrin Suomenlahden merialueella ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa. Sinilevähavaintojen määrä sisävesillä on lisääntynyt viime viikosta. Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomessa seitsemällä valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoista on havaittu runsaasti sinilevää. Hieman sinilevää on havaittu 34:llä sisävesien havaintopaikalla Etelä- […]

Lue lisää

Merialueiden sinilevähavainnot aikaistuneet, sisävesillä tilanne alkukesälle tyypillinen

Alkukesän lämmin sää ja varhaisessa vaiheessa lämmennyt merivesi aikaisti sinilevähavaintoja Suomenlahden avomerialueilla. Tällä viikolla pintaleväesiintymien havainnot ovat lisääntyneet Suomenlahden rannikolla. Sisävesillä sinilevähavainnot ovat viime viikoista hieman lisääntyneet, mutta tilanne on alkukesälle tyypillisesti rauhallinen. Sinilevähavaintojen määrä sisävesillä on lisääntynyt hieman viime viikosta, mutta tilanne on alkukesälle tyypillisesti rauhallinen. Pirkanmaalla yhdellä valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoista on havaittu runsaasti […]

Lue lisää

Sinilevätilanne rauhoittunut merellä ja järvillä

Sinilevien määrä merialueilla ja järvillä on vähentynyt selvästi kuluvalla viikolla. Sisävesillä ja rannikolla ei ole enää tehty havaintoja erittäin runsaista sinileväkukinnoista. Sinilevää voi edelleen esiintyä myöhemmin syksyllä säiden viiletessä, mutta kukinnat eivät yleensä ole yhtä voimakkaita kuin kesäaikaan. Suomen ympäristökeskuksen viikoittainen tiedotus valtakunnallisesta sinilevätilanteesta päättyy tältä kesältä tänään. Sekä sisävesillä että merialueilla sinilevätilanne on tällä […]

Lue lisää

Tuulen tyyntyminen lisännyt sinilevän pintakukintoja

Sinilevästä on tällä viikolla tehty havaintoja lähes koko maassa. Vaikka sinilevähavainnot ovat lisääntyneet, tilanne on sisävesillä ja rannikolla ajankohdalle tyypillinen. Myös merialueilla on havaittu paikoin sekä veteen sekoittunutta että pinnassa olevaa sinilevää. Vaikka sinileväkukinnat ovat lisääntyneet sekä järvillä että rannikolla, tilanne on tällä hetkellä ajankohtaan nähden tyypillinen. Tyyni sää mahdollistaa sinilevien pintakukintojen muodostumisen. Lisäksi epävakainen, […]

Lue lisää

Tuulinen sää hillinnyt sinileväkukintoja

Järvien ja rannikkoalueiden sinilevähavainnot ovat vähentyneet tällä viikolla tuulisen sään seurauksena. Merialueilta ei ole pilvisyyden vuoksi saatu kattavia satelliittihavaintoja sinilevätilanteesta, mutta tuulet ovat merelläkin sekoittaneet sinilevän pintakukintoja syvempiin vesikerroksiin. Viime päivien tuulinen sää on vähentänyt sinileväkukintojen esiintymistä. Sinilevähavainnot ovat vähentyneet sekä järvillä että Itämerellä, ja sinilevätilanne on ajankohtaan nähden rauhallinen. Sinilevää saattaa kuitenkin esiintyä sekoittuneena […]

Lue lisää

Sinilevähavainnot lisääntyneet juhannusviikolla sisävesillä ja merellä

Sisävesien sinilevätilanne on alkukesälle tyypillisesti rauhallinen, vaikka sinilevähavainnot ovat lisääntyneet viime viikosta. Rannikolla sinilevää on havaittu hieman keskimääräistä enemmän. Myös merialueilla sinileväkukinnat ovat runsastuneet selvästi, etenkin Porkkalanniemen ja Helsingin eteläpuolella. Sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, vaikka sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt viime viikosta. Kahdella valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoista Etelä-Suomessa on havaittu runsaasti sinilevää. Yhdellä järvellä sinilevää on havaittu […]

Lue lisää

Sinilevähavainnot lisääntyneet hieman sisävesillä ja rannikolla

Sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, vaikka järviltä ja rannikkoalueilta tehdyt havainnot ovat lisääntyneet. Kahdella sisävesien havaintopaikalla Etelä-Suomessa on havaittu runsaasti sinilevää. Suomen avomerialueilla ei toistaiseksi ole tehty havaintoja pintakukinnoista. Pintavedet niin merellä kuin sisävesilläkin ovat lämpenemässä. Sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, vaikka sinilevähavaintojen määrä on hieman lisääntynyt viime viikosta. Kahdella valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoista Etelä-Suomessa on havaittu runsaasti […]

Lue lisää

Sinilevätilanne rauhallinen järvillä ja merialueilla

Järvillä ja rannikkoalueilla on edelleen keskimääräistä vähemmän sinilevää. Rannikkoalueista vain Saaristomerellä on paikoin havaittu runsaasti sinilevää. Loppukesälle tyypillisesti sinilevän määrä on jatkanut vähentymistään avomerialueilla. Järvillä havaittu keskimääräistä vähemmän sinilevää Järvien sinilevätilanne on rauhallinen. Hieman sinilevää havaittiin 32:lla ja runsaasti sinilevää havaittiin 9:llä valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikalla. Erittäin runsaita kukintoja ei havaittu lainkaan. Viimeisen viiden päivän aikana […]

Lue lisää

Sisävesillä ja rannikolla maltillisesti sinilevää, Suomenlahden avomerialueilla havainnot lisääntyneet

Sinilevätilanne on pysynyt rauhallisena järvillä ja rannikkoalueilla. Sisävesillä sinilevää on keskimääräistä vähemmän. Suomenlahden avomerialueilla sinileväkukintoja on havaittu edellistä kuukautta runsaammin, ja Suomenlahden suulla levälauttoja on noussut pintaan. Järvillä sinilevätilanne edelleen rauhallinen Sisävesillä sinilevää on havaittu keskimääräistä vähemmän. Hieman sinilevää havaittiin kolmellakymmenellä ja runsaasti sinilevää havaittiin yhdeksällä valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikalla. Erittäin runsaita kukintoja havaittiin yhdellä havaintopaikalla. […]

Lue lisää