Sastamalassa aloitetaan jokimittaukset tulvakartoitusta varten

Pirkanmaan ELY-keskus laatii parhaillaan tulvakarttaa Sastamalassa Kokemäenjoen yläosalle Äetsän ja Hartolankosken voimalaitosten väliselle alueelle. Kartoitus on jatkoa jo useille aikaisemmille kartoituksille Pirkanmaalla. Tähän mennessä on kartoitettu suurimpien järvien tulva-alueita ja lisäksi Punkalaitumenjoen tulva-alueita. – Kiikan seudulla on sattunut tällä vuosituhannella useita hankalia tulvatilanteita, vaikka tulvavahingoilta on onneksi vältytty. Tulvatilanteita on koettu joko kasaantuneen hyydepadon tai […]

Lue lisää