Iso- ja Vähä-Allasjärven vedenpintaa lasketaan tilapäisesti kunnostusta varten (Etelä-Pohjanmaa)

Iso- ja Vähä-Allasjärven (Alavus) säännöstelyn muutokseen ja järvien kunnostushankkeeseen kuuluva järvien tilapäinen vedenpinnan laskeminen aloitetaan syyskuussa. Vedenpinnan lasku helpottaa järven rantojen kunnostusta. Järvien vedenpinta nostetaan normaaliin korkeuteen ensi keväänä tulvavesien avulla. Iso- ja Vähä-Allasjärvi sijaitsevat Alavuden kaupungissa ja kuuluvat Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin. Syyskuun alkupuolella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa hitaasti laskemaan Iso- ja Vähä-Allasjärven vedenpintaa enintään 100 […]

Lue lisää