Hossaan uusi pohjavesiasema

Hossa on sijaintina asemalle suotuisa, koska ihmisten vaikutus on vähäinen. Uuden pohjavesiaseman avaaminen on harvinaista. Pohjavesiasemaverkon tarkoituksena on seurata pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluita ja pohjaveden laatua luonnontilaisilla tai lähes luonnontilaisilla alueilla, kertoo vesitalousasiantuntija Risto Mäkinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. ”Nämä ovat siis tausta-asemia, joilla ihmistoiminta vaikutus olisi mahdollisimman vähäistä. Siksi seurantaa on pyritty ohjaamaan kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden alueille. […]

Lue lisää