Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Alavudella, Kruunupyyssä ja Seinäjoella on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Alavuden, Kruunupyyn ja Seinäjoen pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja kuntakohtaisten kuulemisten aikana. Kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa. Alavuden pohjavesialueet kuuluvat kahteen pohjois-etelä suuntaiseen paikoin katkeilevaan harjujaksoon, jotka kulkevat Ähtäristä Alavuden itäosan kautta Alajärvelle sekä Alavuden keskiosan kautta Kuortaneelle. Lisäksi Alavudella on yksi pistemäinen pohjavesialue. Alavuden pohjavesialueista […]

Lue lisää