Pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Kalvolassa

Hämeenlinnan Kalvolassa sijaitsevilla Könnölän, Huntinkivenkankaan ja Saapaslamminharjun pohjavesialueilla aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat viikolla 21 maatutkaluotauksilla. Ensi syksyn ja talven aikana tehdään kairauksia, pohjaveden havaintoputkien asennuksia sekä painovoimamittauksia. Koko rakenneselvitystyö valmistuu toukokuussa 2022. Tutkimukset sijoittuvat Könnölän ja Ohtisten kylien väliselle kaakko-luodesuuntaiselle harjujaksolle. Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka 11 tutkimuspisteessä ja pisteisiin […]

Lue lisää

Kangasalan Rikun pohjavesialueelle on tulossa geologinen rakenneselvitys

Mittaukset ovat alkaneet Kangasalan Rikun pohjavesialueella geologista rakenneselvitystä varten. Hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus, Kangasalan Vesi ja Kangasalan kaupunki. Kangasalan Rikun pohjavesialueelle laaditaan parhaillaan geologista rakenneselvitystä. Sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Rakenneselvityksessä saadaan tietoa muodostuman maaperästä ja pohjavesiolosuhteista sekä kallionperän syvyydestä. – Tuloksia hyödynnetään vedenhankinnassa sekä maankäytön suunnittelussa ja pohjavesien suojelussa. […]

Lue lisää

Toukokuun vesitilannekatsaus: Jokien virtaamat selvässä laskussa ja järvien pinnat tavanomaisilla kesätasoilla (Pohjalaismaakunnat)

Säännösteltyjen luonnonjärvien ja tekojärvien pinnat päätyivät toukokuun aikana lähelle tavanomaisia kesätasoja. Kuortaneenjärven pinta laski toukokuun loppupuolella kesän tavoitetason paikkeille. Myös pitkään korkealla ollut Lappajärven pinta laski toukokuun aikana noin 15 cm ja päätyi kuun lopussa viimein säännöstelyn tavoitevyöhykkeelle. Lappajärven juoksutus pieneni toukokuun aikana tasolta noin 30 m3/s tasolle 15 m3/s ja pienenee kesäkuun alussa lisää. […]

Lue lisää