Metsäojituksella on myös positiivisia vaikutuksia

Suometsätaloudella on tärkeä merkitys Metsäojitusta kohtaan on viime aikoina esitetty kovaa kritiikkiä – osin syystäkin. Nykytiedon valossa on helppo heittää, että soita ei olisi pitänyt ojittaa. Metsät ja metsätalous ovat olleet maamme talouden vetureita koko itsenäisyytemme ajan. Historiaamme liittyy ajanjaksoja, joissa on ollut välttämätöntä löytää uusia keinoja metsäpinta-alan ja samalla puuntuotannon kasvattamiseen metsäteollisuuden tarpeisiin. Sotien […]

Lue lisää

Valuma-aluesuunnittelussa huomioidaan erilaisia näkökulmia

Viljelijä tuskailee, kun peltoalaa jää tulvien alle, ojat ovat täynnä vettä ja toisaalta kesällä kasteluvedestä voi olla pulaa. Virkistyskäyttäjät kauhistelevat järven umpeenkasvua ja sinileviä. Peratusta purouomasta ovat kalat ja ravut kaikonneet. Tarttisko tehdä jotakin? Valuma-alueelta vesistöihin virtaava vesi kytkee metsät, pellot, rakennetut ja luonnontilaiset alueet toisiinsa. Tarve valuma-aluesuunnittelulle kumpuaa useimmiten vesienhallinnan ongelmista ja veden laadun […]

Lue lisää