Metsäojituksella on myös positiivisia vaikutuksia

Suometsätaloudella on tärkeä merkitys Metsäojitusta kohtaan on viime aikoina esitetty kovaa kritiikkiä – osin syystäkin. Nykytiedon valossa on helppo heittää, että soita ei olisi pitänyt ojittaa. Metsät ja metsätalous ovat olleet maamme talouden vetureita koko itsenäisyytemme ajan. Historiaamme liittyy ajanjaksoja, joissa on ollut välttämätöntä löytää uusia keinoja metsäpinta-alan ja samalla puuntuotannon kasvattamiseen metsäteollisuuden tarpeisiin. Sotien […]

Lue lisää

Ojasyvyyden vaikutusta vesistökuormitukseen ja kasvihuone­kaasu­päästöihin metsätalous­maalla tutkitaan Pudasjärvellä

Turvemaiden metsien käyttöön etsitään kestäviä ratkaisuja. EU-rahoitteisen TurVI-hankkeen tavoitteena on suometsien puutuotannon turvaaminen, vesiensuojelun kehittäminen, ilmastonmuutoksen hillintä sekä siihen sopeutuminen. Eri syvyisistä ojista hankitaan tutkimuksellista tietoa TurVI-hankkeen kahdella pilottikohteella Pudasjärvellä. Ojasyvyyden, hiilensidonnan ja vesiensuojelun vaikutuksia tutkitaan. Hankkeessa kehitetään myös suosimulaattori-työvälinettä. Metsäteollisuuden investoinnit painottuvat Pohjois-Suomeen, missä turvemaita on runsaasti. Tehokas puuston kasvattaminen turvemailla vaatii usein turvemaiden […]

Lue lisää