Vuosi 2019 patoturvallisuuden näkökulmasta

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 451 luokiteltua patoa. Luokitellut padot ovat patoja, joista voi aiheutua padon alapuolelle vahingonvaaraa. Patoturvallisuusviranomainen on luokitellut nämä kohteet vahingonvaaraluokkiin – yleensä padon omistajan esityksen mukaisesti. Padot luokitellaan kolmeen luokkaan vahingonvaaran mukaan. 1-luokan padot aiheuttavat merkittävää vaaraa, mikä tarkoittaa sitä, että yleensä padon vahingonvaara-alueella asutaan. 3-luokan padot aiheuttavat vain vähäistä vaaraa. […]

Lue lisää