Kainuussa kevättulvasta odotettavissa edelliskevään kaltaista eli keskimääräistä suurempi

Kainuussa huhtikuun aiempi viileä jakso on hidastanut alkanutta vedenpintojen nousua. Kainuussa lämmin sää on huhti-toukokuun vaihteessa jouduttanut lumen sulamista ja nostanut vedenpintoja nopeasti. Kuitenkin sään ennustetaan jatkuvan viileänä tällä viikolla, mikä hidastaa pintojen nousua. Säännösteltyjen järvien pinnat ovat lähellä toukokuun alun keskimääräistä tasoa tai hiukan sen yläpuolella. Suomussalmen Kiantajärven pinta on vielä hiukan keskimääräistä alempana. […]

Lue lisää

Vesitilanne Kainuussa normalisoitunut kuivan kesän jälkeen

Syyssateet ovat nostaneet vedenpinnan ajankohtaan tyypilliselle tasolle. Sotkamon ja Hyrynsalmen reiteillä luonnontilaisten järvien pinnat ovat jopa tavallista korkeammalla. Kainuun alueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Rehja-Nuasjärvi laski syyskuun alkupuolella ajankohtaan nähden keskimääräistä alemmas. Syyskuun puoliväli on ollut sateinen Oulujoen vesistöalueella, mikä on paikoin nostanut järvien pintoja. Sotkamon ja Hyrynsalmen reiteillä luonnontilaisten järvien pinnat […]

Lue lisää

Hellekesä 2021 on laukaissut useita leväkukintoja myös Kainuussa

Kainuussa leväesiintymiä on ollut alkukesän 2021 aikana selvästi enemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna.  Kesäkuun loppupuolella alkaneet leväkukinnat ovat lisääntyneet helteiden jatkuessa. Tähän mennessä on tehty kuusitoista levähaittahavaintoa. Sinilevää on havaittu tähän mennessä ainakin seuraavissa järvissä: Iso-Kiimanen, Nuasjärvi Karankalahti, Särkinen, Sotkamojärvi, Oulujärvi Paltaselkä, Sokajärvi, Iijärvi, Vimpelinlampi, Korpijärvi, Rokuanjärvi, Puolankajärvi, Kiantajärvi ja Pirttijärvi (Suomussalmi), Haatajanjärvi sekä Iso-Sintiö. Leväkukintojen […]

Lue lisää

Vesihuollon tilanteesta haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella esimerkiksi Kainuussa on nähtävissä valtakunnallinen kehityssuunta: ulkopaikkakunnalta Etelä-Suomesta saakka matkustetaan maaseudulle viettämään aikaa työhön tai vapaa-aikaan liittyen ”kakkosasuntoon” tai majoituspalveluja tarjoavaan maaseutuyritykseen. Koronapandemian seurauksena maaseudulla tehtävä etätyö on lisääntynyt. Toimiva vesihuolto on edellytys asumiselle haja-asutusalueilla Toimivan vesihuollon merkitys on maaseudun elinkeinotoiminnan ja asumisviihtyvyyden kannalta tärkeä. Hyvin järjestetty vesihuolto vilkastuttaa haja-asutusalueille tapahtuvaa muuttoa vahvistaen maaseudulla […]

Lue lisää

Leväseuranta käynnistyi Kainuussa kesäkuun ensimmäisellä viikolla

Valtakunnallinen leväseuranta käynnistyi tällä viikolla ja jatkuu syyskuun loppuun. Ensimmäisellä viikolla Kainuussa ei havaittu sinileväkukintoja missään kohteessa. Sinileväkukintojen määrään vaikuttaa kesän vallitseva säätila ja niitä esiintyy yleensä eniten heinäkuulla. Tuulisella ja epävakaisella säällä laajat ja pitkäkestoiset leväesiintymät ovat harvinaisia. Pitkän tyynen hellejakson aikana laajat sinileväesiintymät ovat mahdollisia jopa järvissä, joissa ei yleensä sinilevää esiinny. Mikäli […]

Lue lisää