Hangasmäessä 10.-17.8.2020 sattuneen jätevesivuodon ympäristövaikutuksia selvitetty (Kanta-Häme)

Pintavesitulosten perusteella jätevesivuodon pintavesivaikutukset jäivät pääasiassa Otusojan alueelle. Pintavesinäytteitä otettiin 19.8. ja 23.8. Otusojasta sekä Eteläistenjärvestä. 19.8. Otusojan yläjuoksulla vuodon alapuolella jätevesivaikutus oli selvästi havaittavissa esimerkiksi korkeana sähkönjohtavuutena, kohonneina ravinnepitoisuuksina sekä korkeana ulosteperäisten bakteerien määränä. Edelleen sunnuntaina 23.8. Otusojan yläjuoksulla oli havaittavissa merkkejä jätevedestä. Myös alempana Otusojassa jätevesivaikutus näkyi sunnuntaina selvästi esimerkiksi kohonneena sähkönjohtavuutena, kohonneina […]

Lue lisää