Laaja-alainen näkemys osaksi hulevesien hallintaa

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Kuivat kesät, sateiset talvet sekä rankkasateet lisääntyvät. Ääri-ilmiöt luovat paineita tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin myös hulevesien hallinnallinnalle. Mitoitussateet muuttuvat ja nykyilmaston mukaiset poikkeukselliset mitoitussateet voivat näin ollen muodostua uudeksi normaaliksi. Hulevesi on rakennetun ympäristön sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pintavaluntana pois maan ja rakennusten pinnoilta kuten kaduilta, teiltä ja katoilta. […]

Lue lisää