Publicerad: 19.10.2020

Nätverket för restaurering av vattendrag

Nätverket för restaurering av vattendrag är en riksomfattande mötesplats för medborgare, samfund, företag och myndigheter som är intresserade av vattendragens välmående och restaurering. Med hjälp av nätverket för restaurering av vattendrag fördelar man ansvar, söker lösningar och möjliggör välmående vatten tillsammans.

Nätverket förmedlar aktuell information, samarbetspartner, information om finansiering och anvisningar för planering och genomförande av restaurering av vattendrag. Nätverket delar ut undervisningsmaterial, publikationer, anvisningar och planer till alla som behöver det.

Gå med i nätverket

Du kan ansluta dig till nätverket för restaurering av vattendrag genom att prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev som ger dig information om aktuella frågor. Via nätverket kan du följa olika projekt för restaurering av vattendrag och delta. Följ nätverkets sidor på Facebook så får du aktuell information om olika evenemang, forskning, nyheter och fenomen.  Följ också nätverket för restaurering av vattendrag på Instagram @vesistoistostusverkosto och på Twitter #kunnostajatkoolla.

Nätverkets webbplats finns på adressen
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natverk_for_restaurering_av_vattendrag