Publicerad: 29.8.2022

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Kringflytande plankton i vattnet

I vattnet kan organismer leva på ytan eller på botten – eller någonstans däremellan som plankton. Plankton finns i allt ytvatten och består av små algpartiklar samt smådjur som äter dessa.

Planktonorganismerna är så små att deras detaljer inte syns med blotta ögat. I ett mikroskop får man en inblick i planktonvärlden: vackra, ofta symmetriska algceller eller genomskinliga djurliknande figurer som ser minst sagt konstiga ut.

Att flyta omkring i vattnet är planktonets livsstil. Växtplankton driver med strömmarna men sjunker inte, eftersom algcellerna har sätt att hålla sig i det ljusa vattenskiktet nära ytan. Även djurplankton driver i vattnet, trots att de också ägnar sig åt aktiv simning: planktondjur kan simma långsamt framåt på jakt efter föda eller skydd.

Mängden plankton och artsammansättningen varierar beroende på årstiden. På våren, när det finns gott om näringsämnen och ljus i vattnet, kan kiselalger och dinoflagellater föröka sig till en massa. Senare under försommaren är det dags för andra alger att frodas och under högsommaren tar cyanobakterierna över. Cyanobakteriernas gasblåsor lyfter dem upp till ytan vid lugnt väder, vilket gör det lättare att upptäcka deras algblomning än andra massförekomster av alger.

När en planktonforskare får ett vattenprov under mikroskopet kan hen sluta sig till vid vilken årstid provet har tagits – men också mycket annat om vattendraget och dess status. Undersökningar av växtplankton är en viktig del av bedömningen av vattendragens ekologiska status.

Bild: © Laura Härkönen, Syke