Publicerad: 2.12.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Hur känner jag igen blågrönalger?

I vattnet syns små gryn. Är det blågrönalger eller någon annan alg? Eller är det över huvud taget alger? Hur skiljer jag blågrönalger från till exempel pollen?

Blågrönalgerna är egentligen bakterier. Ett annat namn för algerna är cyanobakterier. Till skillnad från många andra bakterier kan blågrönalgerna assimilera i solljus på samma sätt som växter.

I själva verket blommar blågrönalgerna inte heller. Algblomning kallas det fenomen där blågrönalger förekommer i vattnet i stora mängder. I det är vindstilla stiger blågrönalgerna upp till vattenytan och bildar tydligt urskiljbara, grön- eller gulaktiga bälten. Vågor kan föra alger till stranden där de bildar en tjock massa.

Massförekomster av blågrönalger är ett tecken på att vattnet är rikt på näringsämnen, i synnerhet fosfor. Blågrönalgerna kräver också värme. Därför är algblomningarna vanligtvis rikligast i juli–augusti. Pollen förekommer i vattnet på våren och försommaren.

Du kan skilja blågrönalger från andra alger med hjälp av ett käpptest. Om du kan lyfta algerna ur vattnet med en käpp handlar det om något annat än blågrönalger. En annan metod är att ta vatten i dricksglas och låta det stå i en timme. Blågrönalgerna stiger upp till ytan i glaset eftersom blågrönalgerna har gasblåsor som håller dem flytande.

Bild: © Heikki Ketola, Vastavalo

Fördjupa dig i temat