Publicerad: 19.1.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Hårt eller mjukt vatten

Vattnets hårdhet är en av indikatorerna för hushållsvattnet. Vad avses med hårdhet och vad beror den på? Är hårdhet en nackdel eller en fördel? Var får jag information om vattenledningsvattnets hårdhet?

Vattnets hårdhet är ett mått på halten av vissa mineralen, främst kalcium och magnesium, som finns i vattnet. Om halten är hög räknas vattnet som hårt. Hårdheten syns till exempel som en hård kalkbeläggning i botten på dina kastruller. Denna beläggning kallas pannsten.

I Finland är grundvattnet i allmänhet mjukt, det vill säga kalkhalten är låg. Det beror på att Finlands berggrund domineras av sura bergarter som granit. I vissa områden med kalksten kan grundvattnet i alla fall vara hårt eller medelhårt.

Hårt vatten orsakar många slags problem. Kalkbeläggningar samlas i varmvattensystemet och täpper till golvbrunnssilarna. Mer tvättmedel går åt till att tvätta och kaffebryggaren måste avkalkas ofta.

För mjukt vatten är inte heller något att sträva efter. Mjukt och surt vatten fräter på vattenrör av metall och lösgör skadliga ämnen från dem. Därför tillsätter vattenverken ofta kalciumkarbonat från kalksten i råvattnet. Kalciumkarbonat minskar vattnets surhet och gör det hårdare.

Information om vattenledningsvattnets hårdhet och andra egenskaper får du från ditt vattenverk. På Vatten.fi hittar du verktyget Vattentjänstverkens nyckeltal [linkki ruotsinkieliseen], som anger vattenverken i varje kommun. Brunnsvattnets hårdhet får du reda på genom att skicka ett vattenprov för analys. Resultaten av analysen tolkar du lättast med hjälp av verktyget Analystolk för brunnsvatten [linkki ruotsinkieliseen], som finns på Vatten.fi.

Bild: iStockphoto