Publicerad: 8.5.2020

Informationen har producerats av Översvämningscentret

Snabbguide för översvämningssituationer

Vesi.fi Tulvatilanne kuvituskuva

Översvämningsskador kan förebyggas och minskas om man handlar rätt vid en översvämning. Vad ska man göra när en översvämning hotar?

När en översvämning hotar är det viktigaste av allt att du sörjer för din egen och familjens säkerhet. Översvämningsvatten kan strömma överraskande kraftigt och dra loss till exempel lock till avloppsbrunnar. Undvik också att röra dig i översvämningsvattnet och kör inte bil ens där vattnet är lågt.

När en översvämning hotar ska du planera vilken väg du vid behov kan avlägsna dig från översvämningsområdet. Du kan också ta hjälp av en båt för att avlägsna dig från platsen. Om du inte kan sätta dig i säkerhet på egen hand ska du ringa nödnumret 112.

Anvisningar:

 • Lyssna till myndigheternas meddelanden, larm, kommunikation samt anvisningar och följ dem.
 • Håll dig borta från översvämningsvattnet. Vattnet kan vara förorenat. Tvätta händerna vid behov.
 • Se upp för strömmande översvämningsvatten – en människa kan falla omkull om strömmen är strid redan när det är cirka 15 cm djupt.
 • Kör försiktigt. Vattenmassorna kan skära av vägförbindelser, fylla tunnlar eller skölja bort vägkonstruktioner och broar.
 • Kör inte på en översvämmad väg. Om vattendjupet är 45–60 cm kan det vara tillräckligt för att få bilen att flyta och driva ut på djupare vatten, vilket kan vara livsfarligt för passagerarna. Om bilen stannar ska du lämna den och söka dig till ett högre beläget område.
 • Täpp till avlopp, trummor och täckdiken, bygg en tillfällig skyddsvall runt ditt hus eller täck husets bottenvåningen med plast och håll området innanför skyddsvallen torr med hjälp av en pump.
 • Stäng av huvudströmbrytaren och ta ur eller skydda elapparater som är i fara om översvämningen närmar sig hotfullt. Rör inte våta elapparater.
 • Stäng alla gasventiler och ventiler för oljeuppvärmning.
 • Använd inte hiss. Att åka hiss ner i en översvämmad källarvåning kan vara livsfarligt.
 • Ta bilder av översvämningen och skadorna i mån av möjlighet – på så sätt kan du påskynda beslutet om försäkringsersättning.
 • Om du inte kan sätta dig i säkerhet på egen hand ska du ringa nödnumret 112 och be om hjälp.

Närmare anvisningar finns på sidan Gör så här vid en översvämning.

Bild: iStockphoto

Fördjupa dig i temat