Publicerad: 19.5.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Gör så här för att förbereda dig för översvämningar

Det lönar sig att förbereda sig för en översvämning på förhand, så blir skadorna mindre. Skaffa hem nödvändig utrustning och bered dig på att skydda din egendom. Det viktigaste är att se till att du själv och dina anhöriga är i säkerhet.

Översvämningar kommer sällan som en överraskning. Översvämningscentrets lägesrapporter redogör för vattensituationens utveckling och ger översvämningsprognoser. När översvämningsrisken ökar hittar du också information om översvämningar i medierna. Du måste börja förbereda dig för en översvämning i god tid för att hinna skydda hemmet.

Huvudansvaret för översvämningsskyddet för småhus ligger hos invånarna. Det lönar sig att skaffa det du behöver i god tid, eftersom förnödenheter kan ta slut i affären när översvämningsrisken ökar. Hjälp också äldre grannar att förbereda sig för översvämningen.

Bekanta dig med uppgifterna om och planerna för översvämningar

 • Ta reda på hur tidigare översvämningar har påverkat området. Fråga grannarna och ta hjälp av översvämningskartor. Översvämningskartorna visar vilka områden som är mest utsatta. Kom ihåg att kartorna endast är riktgivande. De visar inte vilka byggnader som blir våta eller om översvämningen når den egna källaren.
 • Kontrollera om din försäkring täcker också översvämningsskador.
 • Bekanta dig med byggnadens räddningsplan och planera hur du och din familj kan sätta sig i säkerhet om översvämningen stiger snabbt.

Planera byggnadens översvämningsskydd och skaffa material

 • Planera var du kan bygga en tillfällig översvämningsvall för att skydda ditt hus. Vallen kan du bygga till exempel av sandsäckar.
 • Skaffa sand, säckar och byggplast för att bygga vallen samt plast för att täcka husgrunden och väggarnas nedre del.
 • Skaffa en pump eller se till att ha en till hands så att du vid behov kan pumpa vatten från skyddsvallens insida eller från husets källare. Läs pumpens bruksanvisningar omsorgsfullt.
 • Ta reda på om täckdiken och vägtrummor kan täppas igen så att svämvattnet inte kan strömma genom dem in på tomten.
 • Om det finns risk för att källaren översvämmas ska du kontrollera att avloppets backventil är i skick. Skaffa plast som du kan placera ovanpå golvbrunnen i källaren och en vikt att placera på plasten.

Var beredd på att skydda annan egendom

 • Ta reda på vilka elapparater som är i fara (t.ex. oljebrännare) och bered dig på att skydda dem.
 • Ställ undan värdefull egendom och skadliga ämnen.
 • Hitta en säker plats för bilen och planera en säker rutt från huset till bilen.
 • Gör fast båtar, utomhusmöbler och andra föremål som lätt kan dras med av översvämningen.

Om översvämningsrisken orsakas av snösmältningen ska du också

 • I god tid öppna diken, rännor, trummor och andra leder längs vilka smältvattnet rinner bort från tomten.
 • Ta bort snö och is från gallerbrunnen och försäkra dig om att brunnen drar.
 • Flytta vid behov bort snö från riskområdet.

Mer information om ämnet:

Artiklar på Vatten.fi:
Skydda hemmet mot översvämning,
Översvämningskarttjänsten