Publicerad: 2.12.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Förberedelser för översvämningar

Samhället förbereder sig för översvämningar på många sätt. Även människor som bor i översvämningsområden kan vidta försiktighetsåtgärder.

I Finland har 22 områden med betydande översvämningsrisk utsetts. I dessa områden är översvämningar ganska sannolika och de kan orsaka skador för invånarna och samhällets viktiga tjänster. Fem av riskområdena ligger vid havskusten och resten vid vattendrag i inlandet. Översvämningsrisken är störst i Björneborg och Rovaniemi.

Klimatförändringen ökar sannolikheten för skadliga översvämningar i en del av Finland. Dessutom blir boendet mer koncentrerat och tekniskt, vilket ökar risken för översvämningsskador. Översvämningscentret som upprätthålls av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet gör upp översvämningsprognoser och varnar om en översvämning hotar.

Översvämningsriskerna har traditionellt minskats genom reglering av vattendrag. Det finns också andra sätt. Markanvändningen kan planeras så att nya byggnader inte byggs i riskområdena. Särskilda planer för hantering av översvämningsrisker har också gjorts upp för områdena med översvämningsrisk.

Alla som bor i ett område med översvämningsrisk kan förbereda sig för en översvämning. Det lönar sig att skaffa vattentäta säckar, gummistövlar, ficklampor, dricksvatten och annan utrustning till hemmet. Man kan också planera på förhand hur man ska skydda sitt hus och olika anordningar. Närmare anvisningar om vad du ska göra vid en översvämning finns på kundservicesidan vatten.fi.

Bild: iStockphoto

Fördjupa dig i temat