Publicerad: 2.12.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Duger vattnet som badvatten?

Hur kan jag veta om jag tryggt kan bada i ett vattendrag? Vilka fel kan badvattnet ha?

Potentiella problem med badvattnet kan gälla vattnets hygieniska kvalitet och mängden blågrönalger. Båda kan orsaka hälsorisker.

Med hygienisk kvalitet avses om avföring och bakterier har hamnat i vattnet. Badvatten som förorenats av avföring kan leda till magsjukdomar. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna övervakar regelbundet badvattnets hygieniska kvalitet och resultaten meddelas på badstränderna. Även vid den egna sommarstugan är det viktigt att vara uppmärksam så att toalettavfall eller -vatten inte kommer ut i badvattnet.

Blågrönalgerna är skadliga eftersom en del av dem är giftiga. Giftigheten varierar och syns inte utanpå. Till vatten där det finns blågrönalger ska man alltid förhålla sig som om det är giftigt. I synnerhet barn ska skyddas mot blågrönalger, eftersom de kan svälja vatten och bli förgiftade. Detsamma gäller husdjur och keldjur.

Man kan också bli förgiftad via luftvägarna. Därför ska vatten med blågrönalger inte användas som bastu- eller tvättvatten eller ens som bevattningsvatten.

Algläget kan variera dagligen. På de allmänna badstränderna följer badvakterna mängden blågrönalger och varnar vid behov för algförekomster.

Bild: © Riitta Weijola, Vastavalo

Fördjupa dig i temat