Publicerad: 27.3.2023

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Dammar och älvnatur

Uppdämning förändrar älvnaturen. Skadorna på naturen kan ändå lindras på många sätt.

En älv eller å i naturtillstånd sluttar nedströms – ibland brantare, ibland flackare. När en kraftverksdamm byggs i en älv samlas vattnet från en lång sträcka på ett ställe. Den här typen av förändring påverkar strömningsförhållandena i älven och på så sätt även levnadsförhållandena för många växt- och djurarter.

Strömningsförhållandena förändras mest i närheten av vattenkraftverket. Där kan vattenståndet stiga eller sjunka upp till en meter i timmen när vatten tappas genom kraftverket för att tillgodose det aktuella elbehovet.

Konsekvenserna kan lindras genom att koppla ett så kallat miljöflöde till produktionen av vattenkraft. Det innebär att strömningsförhållandena justeras så att de är så gynnsamma som möjligt för ekosystemet.

En damm utgör också ett konkret hinder i älven. Hindret stör till exempel vandringsfiskarnas vandring och spridningen av många andra arter. Omlöp kan byggas för att fiskar lättare ska kunna ta sig förbi dammen. Ett omlöp som imiterar en naturlig bäck kan berika älvnaturen och delvis ersätta förlusten av biologisk mångfald som dammen orsakar.

 

Foto: © Milla Popova