Publicerad: 28.10.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Brunnen behöver underhåll

Brunnarna ger i allmänhet högklassigt grundvatten. Man måste i alla fall sköta om och underhålla brunnen, så att vattnet hålls gott och hälsosamt.

Brunnsvattnet ska uppfylla samma kvalitetskrav som vattenledningsvattnet. Svåra fel på kvaliteten märks på vattnets färg eller smak. Man får noggrannare klarhet genom att skicka ett vattenprov för analys. Många laboratorier analyserar vattenprov och analysen kostar 100–300 euro.

Om det är något fel på vattnet måste man ta reda på vad problemet beror på. Orsaken kan till exempel vara att brunnens ringar har flyttat på sig och ytvatten kommer in i brunnen. Då måste brunnen restaureras. För stora restaureringsprojekt behövs i allmänhet en utomstående entreprenör.

Många problem med vattenkvaliteten kan undvikas om man underhåller brunnen regelbundet. Våren är den bästa tiden för brunnsunderhåll. Då kontrollerar man att brunnens konstruktioner är i skick. Locket ska sitta så tätt att inte ens en myra kan falla ner i brunnen. Eventuella snöhögar ska flyttas bort från brunnen för att smälta. Om det samlas vattenpölar i närheten av brunnen måste täckdikningen förbättras och marken formas så att sluttar bort från brunnen.

Om brunnen har varit oanvänd under vintern ska vattnet bytas ut: 1/3 av vattnet från brunnen pumpas ut och får rinna ut långt från brunnen. Sedan får brunnen fyllas med grundvatten på nytt. Samtidigt kan man passa på att avlägsna slammet som samlats på botten.

Bild: iStockphoto

Fördjupa dig i temat

  • Underhåll av brunnen

    Det är viktigt att hålla ett öga på brunnens skick, brunnsvattnets kvalitet och vattenmängden året …