Publicerad: 23.9.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Ansvarsfullt båtliv

Finlands många sjöar, den långa kusten och den splittrade skärgården innebär nästan obegränsade möjligheter till båtliv. En ansvarsfull båtförare tar hänsyn till både andra som rör sig på vattnet och vatten- och strandnaturen.

Längs kusten och på alla större sjöar finns kilometervis med allmänna farleder som är markerade på sjökorten. När du rör dig med motorbåt ska du hålla dig till farlederna, om du inte känner till vattendraget mycket väl. Bekanta dig med sjötrafikens regler och lär dig behärska dem! Lär dig vad de olika sjömärkena och skyltarna betyder.

Observera hela tiden din omgivning och den övriga sjötrafiken när du är ute med båt. Stirra inte enbart på navigatorns display, eftersom du då lätt missar märken och andra båtar. Ha alltid med relevanta sjökort i båten, ifall navigatorn sviker.

Se till att båten och motorn är i gott skick. En båt i dåligt skick är en säkerhetsrisk. Om motorn är i dåligt skick kan olja eller bränsle läcka ut i vattnet. Ta hand om säkerhetsutrustningen och använd flytvästar.

Kör med måttlig hastighet. Kör förbi andra båtar försiktigt och håll dig borta från privata stränder. Undvik buller och andra störningar. En liten utombordsmotor kan ersättas med en nästan ljudlös elektrisk utombordsmotor. Stör inte fåglarnas häckning eller kullarna.

Var extra försiktig när du går i land vid naturliga stränder. Kontrollera på sjökortet att inga begränsningar eller landstigningsförbud gäller i området. Välj officiella landstigningsplatser som är markerade på sjökortet. Gör inte upp eld någon annanstans än på markerade eldplatser och lämna aldrig skräp eller avfall efter dig. Håll hundar i koppel.

Bild: © Anja Vest, Vastavalo

Mer information om ämnet:

Andra webbplatser: Sjökortsreformen (Traficom)