Publicerad: 4.8.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för juli 2023: I slutet av juli regnade det ovanligt mycket (landskapen i Österbotten)

Efter att juni varit en torr månad höjdes vattenytorna i sjöarna av nederbörden i början av juli, och i många insjöar uppnåddes nästan normala sommarvattenstånd. På grund av det varma och regnfattiga vädret började dock vattenytorna sjunka mot slutet av juli. Avtappningarna från de reglerade sjöarna följde huvudsakligen minimiavtappningarna enligt tillståndsvillkoren ända fram till slutet av juli.

Den ställvis mycket rikliga nederbörden under sista veckoslutet i juli höjde snabbt vattenytorna i insjöarna och ökade vattenföringen i åarna i de österbottniska landskapen. I synnerhet i Lappo ås och Esse ås vattendragsområden samt i Kumo älvs övre lopp i Etseri regnade det exceptionellt mycket. Exempelvis vid observationsstationen i Etseri föll 80 mm, i Möksy i Alajärvi 69 mm och i Kaustby 59 mm regn under tiden 28–29.7.2023.Också bland annat Seinäjoki, Alavus och Lappo uppmätte medborgana regnmängder i samma storleksklass. Det regniga vädret fortsatte under de sista dagarna i juli och i början av augusti. I juli var regnmängderna i Möksy i Alajärvi sammanlagt 133 mm, medan den vanliga regnmängden i juli är cirka 70–80 mm.

Vattenytorna steg och vattenföringarna ökade framför allt i Lappo ås, Esse ås och Perho ås vattendragsområden

I Lappo ås nedre lopp var vattenföringen i början av juli och efter mitten av månaden endast 3–4 m3/s. I början av augusti ökade vattenföringen i Lappo ås nedre lopp till nivån 75 m3/s. Enligt vattendragsprognoserna just nu stiger vattenytan i Lappo å i Liinamaa i Kauhava i slutet av veckan till nivåer som ligger nära flödesgränsen och vatten flödar således ut på de lägsta åkerområdena. Vattenytorna i de reglerade naturliga sjöarna i Lappo ås vattendragsområde steg trots ökad avtappning till nivåer nära regleringens övre gränser. Även vattenytorna i den konstgjorda sjön Varpula och den konstgjorda sjön Hirvijärvi, som legat lägre än normalt, steg uppenbart. Enligt vattendragsprognoserna stiger vattenytan i Kuortaneenjärvi fram till mitten av augusti till nivån cirka N43 +76,10 m, som är 60 cm över målnivån för sommaren. I år var vårens flödeshöjd i Kuortaneenjärvi N43 +76,70 m.

I Esse ås vattendragsområde steg vattenytan i Kuninkaanjoki å som mynnar ut i Alajärvi till vårflödesnivåer i slutet av juli och vatten flödade i stor utsträckning ut på åkrarna. I juli låg vattenytan i Lappajärvi huvudsakligen i närheten av målzonens övre gräns, men började klart stiga i slutet av juli. I slutet av juli steg vattenytan med 14 cm på tre dygn. Vattenytan i Lappajärvi fortsätter att stiga i augusti trots större avtappning. Även i Evijärvi steg vattenståndet till nivåer över målzonen som en följd av nederbörden.

I Tunkkari i Vetil var vattenföringen i Perho å endast 4 m3/s i början av juli. I början av augusti ökade vattenföringen till 34 m3/s. Vattenytorna i de konstgjorda sjöarna längs Perho å steg som en följd av regnet i slutet av juli till nivåer nära regleringens övre gränser.

I Kyro älvs vattendragsområde och kustens mindre avrinningsområden var nederbörden i slutet av juli mindre

I Kyro älvs nedre lopp i Skatila var vattenföringen mindre än vanligt i början av juli, dvs. endast cirka 6 m3/s. I slutet av juli steg ökade vattenföringen till 77 m3/s. I Seinäjoki låg vattenytorna i Kalajärvi och Kyrkösjärvi nära normala nivåer för juli månad. I Närpes ås nedre lopp var vattenföringen i början av juli endast cirka 1 m3/s. I slutet av juli var vattenföringen som störst 18 m3/s. Vattenståndet i Kivi- ja Levalampi låg nära normal nivå för juli månad. I fortsättningen påverkas vattenföringarna och eventuella översvämningar väsentligt på hur mycket regn som faller. När marken är fuktig, höjer regnvattnet vattenytorna ganska snabbt.

I juli varierade läget beträffande blågröna alger enligt vädret

I början av juli observerades endast lite blågröna alger, men i mitten av månaden ökade algmängden som en följd av varmare väder i synnerhet i insjövattnen. Bland annat i Lappajärvi, Alajärvi och Ähtärinjärvi observerades rikligt med blågröna alger. Veckan efter mitten av månaden observerades inga förekomster av blågröna alger på grund av det blåsiga och regniga vädret. I slutet av juli gjordes mer observationer av blågröna alger, men mängden var i allmänhet ganska liten. I kustområdena observerades blågröna alger i slutet av juli i Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa och Kaskö. Den rikliga nederbörden i slutet av juli sköljde ut näringsämnen och partiklar från marken ut i vattendragen. Bland näringsämnena är fosfatfosfor som sådant lämpligt för blågröna alger.

Under den senaste tiden har grundvattenstånden höjts på grund av regnet

Under juli var grundvattenytorna typiskt på väg att sjunka. Det beror på det varma vädret och vattenmängden som växterna behöver och större avdunstning i och med detta. I slutet av månaden började det regna och grundvattenytorna höjdes på många ställen. I synnerhet små förekomster reagerade snabbt på nederbörden, men även i större grundvattenförekomster började grundvattenytan att stiga. Det väntas dock att grundvattenstånden fortsätter att sjunka tills att vädret blir svalare och avdunstningen minskar. På de riksomfattande stationerna för grundvattenuppföljning ligger grundvattenståndet huvudsakligen på medelvärdet, på stationen i Bötom lite högre och stationen i Alavus lite lägre.

Mer information på webben:
Vattenprognoser och varningar (vatten.fi)
Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi)

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
  • Vattenhushållningsexpert Marko Aalto, puh. 0295 027 971 (reglering och vattenföring)
  • Vattenhushållningsexpert Mika Tolonen, tfn 0295 027 949 (vattenkvalitet)
  • Överinspektör Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (grundvattnen)

E-postadresserna bildas enligt modellen förnamn.efternamn@ely-keskus.fi