Suomen ympäristökeskus@SYKEinfo6.7.

???? I insjöarna och vid kusten har man denna vecka gjort färre observationer av blågrönalger än i genomsnitt. Inga observationer om ytblomningarna har gjorts i havsområden.

Läs mer: https://t.co/mZh5P6eYxL

#BlågrönAlger #Östersjön #Sjöar https://t.co/xcQ9bc1YAN

Suomen ympäristökeskus@SYKEinfo29.6.

???? Till följd av det varma vädret har observationerna av blågrönalger i sjöar och kuster fördubblats. Observationer har gjorts till och med i landets norra delar.

Läs mer: https://t.co/7Ce5tH9oVY

#BlågrönAlger #Östersjön #Sjöar https://t.co/RH0NPoC6oo

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa27.6.

Även i år följer vi upp algläget och på torsdagar publiceras på https://t.co/p8ObewqQUb algmeddelandet, som även hittas via @EPELYkeskus på Twitter. #algläget #blågrönalg #vatten #NTMcentralen https://t.co/3TmSMBYHue

Suomen ympäristökeskus@SYKEinfo22.6.

???? Blågrönalgläget i insjöarna är vanligtvis lugnt vilket är typiskt för början av sommaren, men algblomningarna har ökat klart, särskilt i havsområdet.

Läs mer: https://t.co/IbuEuGDtT1

#BlågrönaAlger #Östersjön #Sjöar https://t.co/AcwNkMXV34

Ympäristöministeriö@yministerio21.6.

@ELYkeskus I Finland är vi flitiga med att restaurera vattendrag – nu finns det igen understöd att söka! Det lönar sig att börja förbereda ansökan i tid, redan under sommaren.

???? Pressmeddelande: https://t.co/keqDp6bRqC

???? Mer information om ansökan: https://t.co/9lbaAXv3YF

#vattnenstur https://t.co/RU1pvPY9q2

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade21.6.

Ympäristöministeriö @yministerio:
@ELYkeskus I Finland är vi flitiga med att restaurera vattendrag – nu finns det igen understöd att söka! Det lönar sig att börja förbereda ansökan i tid, redan under sommaren.

???? Pressmeddelande: https://t.co/keqDp6bRqC

???? Mer information om ansökan: https://t.co/9lbaAXv3YF

#vattnenstur https://t.co/RU1pvPY9q2

Suomen ympäristökeskus@SYKEinfo15.6.

Observationer av blågröna alger har ökat något sedan förra veckan. Det varma vädret för den kommande veckan kan bidra till utvecklingen av algblommor, särskilt om vindarna förblir svaga. ☀️

Läs mer: https://t.co/SaQY1BXu8H

#BlågrönaAlger #Östersjön #Sjöar https://t.co/ss3x7cFfUv

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade13.6.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus @EPELYkeskus:
Under sommaren 2023 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i området Lappfjärd-Storå. Mätarbetet utgör en del av #planenförhanteringavöversvämningsriskerna för åren 2022–2027. #översvämning #översvämningsrisker #Lappfjärdså https://t.co/fslMWsNPlK

Suomen ympäristökeskus@SYKEinfo8.6.

???? Situationen med blågrönä alger är typiskt lugn för tidpunkten – alger förekommer något på två observationsställen i södra Finland. Det finns inga observationer av blågröna alger från Östersjön.

Läs mer: https://t.co/4WeAR0p5tc

#BlågrönAlger #Östersjön #Sjöar https://t.co/9lLCopIkbi

ELY-keskus@ELYkeskus30.5.

Är vattenståndet lägre än normalt? Hur ser algläget ut? Sådan information hittar du enkelt i olika webbtjänster. Läs mer: https://t.co/Y8lmD4V1cO
#NTMcentralen #vattenstånd #algsituation #blågrönalger

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade30.5.

ELY-keskus @ELYkeskus:
Är vattenståndet lägre än normalt? Hur ser algläget ut? Sådan information hittar du enkelt i olika webbtjänster. Läs mer: https://t.co/Y8lmD4V1cO
#NTMcentralen #vattenstånd #algsituation #blågrönalger

Suomen ympäristökeskus@SYKEinfo retweetade29.4.

ELY Tulvatpohjanmaa @tulvatpohjanmaa:
#Perhonjoki virtaa edelleen vuolaana Heikkilänkoskessa #tulvat #ELYkeskus

I Perho å är vattenföringen fortfarande hög, nivån motsvarar en något större än genomsnittlig #översvämning #NTMcentralen https://t.co/5MqE6JfDco

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa28.4.

I Seinäjoki gamla fåra är vattenföringen nu kring 30 m3/s, då vatten styrs förbi sjön Kyrkösjärvi i #Seinäjoki #översvämning #NTMcentralen Flödet motsvarar ungefär genomsnittligt vårflöde https://t.co/HyWNO5c6tO

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa28.4.

I Skatila i nedre loppet av Kyro älv ser flödestoppen ut att infalla idag med en vattenföring på ca 300 m3/s, vilket motsvarar genomsnittligt vårflöde #översvämning #NTMcentralen https://t.co/Q5BggabxrX

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa28.4.

Regnet höjde vattenföringen i Kimo å och vatten har ställvis runnit ut på åkrarna. Vattenståndet har slutat stiga i och med uppehållsvädret. #översvämning #NTMcentralen https://t.co/zSUaQZ1EYx

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa28.4.

Säännöstelyn osalta varalla 28.4.-1.5.2023 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 #ELYkeskus #tulvat
För regleringens del jour 28.4.-1.5.2023 NTM-centralen i Södra Österbotten, Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 #översvämning https://t.co/jMDZcIVI87

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa28.4.

Längs kusten regnade det inte så mycket som förutspåddes i prognoserna, men visst är det hög vattenföring i Toby å (Laihela å) och ställvis har vatten runnit ut på lågt belägna platser #översvämning #NTMcentralen https://t.co/YgJ7ghwz0o

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa28.4.

#Kronoby å svämmar över och vattnet har runnit ut på åkrar och mindre vägar. Var uppmärksam och kör inte genom flödesvattnet, det finns risk för att flödet orsakar hål och stora rännor i vägytan! #översvämning #NTMcentralen https://t.co/xN1Sb5Zxhi

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa28.4.

#Perhonjoki virtaa edelleen vuolaana Heikkilänkoskessa #tulvat #ELYkeskus

I Perho å är vattenföringen fortfarande hög, nivån motsvarar en något större än genomsnittlig #översvämning #NTMcentralen https://t.co/5MqE6JfDco

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa27.4.

Ennusteissa sademäärät ovat hieman pienentyneet alueellamme ja samalla myös tulvaennusteet. #tulvat #ELYkeskus

I prognoserna har regnmängden minskat något, liksom även översvämningsprognoserna #översvämning #NTMcentralen https://t.co/4TDreXdKBW

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa27.4.

I Kronoby å har vattenståndet stigit snabbt, men under de närmaste dagarna jämnar läget ut sig och enligt prognoserna börjar vattenståndet sjunka då månaden övergår i maj. #översvämning #NTMcentralen https://t.co/8pRCh1Xp68

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa27.4.

Miltä näyttää keskimääräinen kevättulva? Esimerkkinä #Lapuanjoki , jossa #Pouttu kalatie katoaa vähitellen kuvasta. #tulvat #ELYkeskus

Hur ser ett vanligt vårflöde ut? Exemplet är från Pouttu i Lappo å, där fiskvägen i sakta mak blir under flödet. #översvämning #NTMcentralen https://t.co/tOFTJ376Ia

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade26.4.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus @EPELYkeskus:
Till valborg kan höga flöden väntas i de österbottniska åarna på grund av regnet under veckan #översvämning #NTMcentralen #Österbotten #MellerstaÖsterbotten #SödraÖsterbotten https://t.co/ZYx6BDII4L

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa26.4.

#Kruunupyynjoki #vertailukuvat ti 25.4. klo 7 ja ke 26.4. klo 15. Kuvien välissä virtaama noussut noin 10 m3/s #tulvat #ELYkeskus

#Kronobyå #jämförelsebilder ti 25.4. kl. 7 och on 26.4. kl. 15. Mellan bilderna har vattenföringen ökat med ca 10 m3/s #översvämning #NTMcentralen https://t.co/ZY1shpUpRm

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa21.4.

Två dygn vid Kyro älv i Skatila. Vattenståndet är tämligen lågt för tidpunkten #vår #NTMcentralen #översvämning

Kaksi vuorokautta Kyrönjoella Skatilassa. Vedenkorkeus on melko matala ajankohtaan nähden #kevät #ELYkeskus #tulvat https://t.co/BqxfMv5nU1

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa17.4.

Nedströms från bron i #Skatila finns det ännu is i Kyro älv, men isen smälter när solen värmer ovanifrån och vattnet strömmar under isen #översvämning #NTMcentralen https://t.co/GnqA4XugG9

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa14.4.

Etelä-Pohjanmaan #ELYkeskus varallaolot / #NTMcentralen ’s jour 14.-16.4.2023:
Katja Haukilehto, p. 0295 027 794 (vesistöjen säännöstely),
Juhani Huhtamäki, p. 0295 027 806 (vesistörakenteet)

#Tulva’tilanne on rauhallinen / #Översvämning ’släget är lugnt https://t.co/lVcmB3sP2X

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade13.4.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus @EPELYkeskus:
Snön smälter i sakta mak och vårens flödestopp torde bli liten i de österbottniska landskapen #översvämningar #vår #NTMcentralen #Österbotten #SödraÖsterbotten #MellerstaÖsterbotten https://t.co/Rvosonecxh

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa12.4.

Kevään tulvatilanne näyttää rauhalliselta, mutta seurantaa tehdään silti mm. riistakameroiden avulla #tulvat #ELYkeskus #havainnointi

Vårflödet ser lugnt ut, men uppföljning görs i alla fall bl.a. med hjälp av viltkameror #översvämning #NTMcentralen #observationer https://t.co/aElE7iwCcZ

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa11.4.

Under påsken hade vi vägarna förbi #Malax å och passade på att kolla in #översvämning ’släget vid Köpingsbro. Såg lugnt ut ???? #NTMcentralen https://t.co/8Hbovsr7wh