ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa6.8.

Runsas sademäärä nostaa virtaamia, tämä video paikallisen kuvaama #Jurva #Lintuluoma #Säläisjärvi tulovirtaama #ELYkeskus #tulva
/
Det rikliga regnet har ökat vattenflödet i åar och diken, videon skickades till #NTMcentralen från #Jurva #översvämning https://t.co/QBYqAfoheK

SYKEn hydrologit@pinnanalta retweetade6.8.

ELY Tulvatpohjanmaa @tulvatpohjanmaa:
Runsas sademäärä nostaa virtaamia, tämä video paikallisen kuvaama #Jurva #Lintuluoma #Säläisjärvi tulovirtaama #ELYkeskus #tulva
/
Det rikliga regnet har ökat vattenflödet i åar och diken, videon skickades till #NTMcentralen från #Jurva #översvämning https://t.co/QBYqAfoheK

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa5.8.

Under fredag och lördag visar väderprognoserna risk för störtregn, vilket kan orsaka s.k. dagvattenöversvämningar i tätorter. Aktuella varningar om #översvämning i vattendragen hittar du på https://t.co/ErSj6nXwBz https://t.co/hILNN538XG

SYKE@SYKEinfo4.8.

Blågrönalgsläget i sjöar har försämrats ställvis sedan förra veckan. I havsområden har antalet ytblomningar minskat, och på många ställen har blågrönalgerna blandats med vattnet. Läs mer: https://t.co/y8SGrlLm3h #blågrönalger #östersjön #sjöar https://t.co/nizf6c8Jm1

Ympäristöministeriö@yministerio3.8.

Ta datumet tillvara! 🗓

Understöd beviljas för vattenhantering inom jord- och skogsbruket 18.10–30.11.

Understödet söks inom ramen för programmet för effektiviserat vattenskydd.

Läs mer: https://t.co/fBRgQ9Jj2g

#vattnenstur https://t.co/1clHM1VjG2

SYKE@SYKEinfo28.7.

Det nationella blågrönalgsläget har förbättrats något sedan förra veckan. Det dåliga blågrönalgsläget i havsområdena har blivit lite bättre och situationen i insjöar är fortfarande bättre än vanligt.

Läs mer: https://t.co/qQyGEo5erk

#blågrönalger #östersjön #sjöar https://t.co/DomGzukftL

Ympäristöministeriö@yministerio27.7.

Finns det ett vattendrag i ditt område som är i dåligt skick? 💦

Hjälp finns att tillgå: Vi beviljar understöd för projekt för restaurering av vattendrag mellan den 18 oktober och den 30 november.

Läs mer: https://t.co/ddnTcDyUy7

#vattnenstur https://t.co/Xhxv5Q2zw6

SYKE@SYKEinfo21.7.

Det dåliga blågrönalgsläget i havsområdena fortsätter. Situationen i sjöar är fortfarande bättre än vanligt.

Läs mer: https://t.co/bob7NN3US9

#blågrönalger #östersjön #sjöar https://t.co/NxhHtwUquf

SYKE@SYKEinfo14.7.

Situationen för blågröna alger har försämrats avsevärt i havsområden, situationen i inlandsvattnen är lugn.

Läs mer: https://t.co/k9GPXYbkE7

#blågrönalger #östersjön #sjöar https://t.co/5A9cspayED

Ympäristöministeriö@yministerio12.7.

Vad skulle Finland vara utan sina livskraftiga vattendrag? Läs hur du ansöker om finansiering för att restaurera vattendrag.
 
Anvisningar: https://t.co/jc919ZuFN7
 
#vattnenstur https://t.co/KAFhEgkuO4

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade12.7.

Ympäristöministeriö @yministerio:
Vad skulle Finland vara utan sina livskraftiga vattendrag? Läs hur du ansöker om finansiering för att restaurera vattendrag.
 
Anvisningar: https://t.co/jc919ZuFN7
 
#vattnenstur https://t.co/KAFhEgkuO4

Ympäristöministeriö@yministerio11.7.

Den senaste informationen om nyttan av användningen av jordförbättringsmedel för jordbrukaren och miljön finns nu samlad i en guide.

📗 Bekanta dig med guiden:
https://t.co/5nsV5XCOC9
 
📹 Bekanta dig med videorna:  https://t.co/iNsBetcRY6
 
#vattnenstur @mmm_fi https://t.co/7RNPmL9omO

Ympäristöministeriö@yministerio7.7.

Understöd beviljas för vattenhantering inom jord- och skogsbruket. Målet är t. ex. att främja restaurering av vattendrag utgående från avrinningsområden och utveckla ekologiska lösningar för att förbättra vattenstatusen.

🔗 Läs mer: https://t.co/ddnTcDyUy7

#vattnenstur https://t.co/EIM1miVjjk

SYKE@SYKEinfo7.7.

Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden till följd av det svalare vädret.

Läs mer: https://t.co/RtSqKrOQef

#blågrönalger #östersjön #sjöar https://t.co/EUJEgjmNzm

Ympäristöministeriö@yministerio6.7.

Finns det ett vattendrag i ditt område som behöver restaureras eller vars tillstånd hotas av belastning? 🚣🏻 🏊🏻‍♂️

Se hur du ansöker om understöd. Ansökan är öppen 18.10−30.11. Förbered dig ansökan redan på sommaren.

Läs mer: https://t.co/ddnTcDyUy7

#vattnenstur @ELYkeskus https://t.co/mB4YwBTgWS

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade6.7.

Ympäristöministeriö @yministerio:
Finns det ett vattendrag i ditt område som behöver restaureras eller vars tillstånd hotas av belastning? 🚣🏻 🏊🏻‍♂️

Se hur du ansöker om understöd. Ansökan är öppen 18.10−30.11. Förbered dig ansökan redan på sommaren.

Läs mer: https://t.co/ddnTcDyUy7

#vattnenstur @ELYkeskus https://t.co/mB4YwBTgWS

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade4.7.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus @EPELYkeskus:
Vattenöversikt för juni: Under juni månad har vattenstånden i de österbottniska landskapens åar och insjöar sjunkit från god försommarnivå till typiska nivåer för tidpunkten. #vattenöversikt #vattenkvalitet #grundvattenläget #vattenföring #NTMcentralen https://t.co/cOPTSrRzx6

SYKE@SYKEinfo30.6.

Värmen har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs men situationen i sjöarna har hållits stabil.

Läs mer: https://t.co/qsq7X05NpA

#blågrönalger #östersjön #sjöar https://t.co/YZQ3T9mgiq

Ympäristöministeriö@yministerio29.6.

Finns det i din region vattendrag som behöver restaureras eller vars tillstånd hotas av belastning? Finns det intresse för restaurering av vattendrag? 🚣🏻
 
Se hur du ansöker om understöd för restaurering av vattendrag: https://t.co/ddnTcDyUy7
 
#vattnenstur https://t.co/jQBESzadg3

Ympäristöministeriö@yministerio29.6.

Finns det i din region vattendrag som behöver restaureras eller vars tillstånd hotas av belastning? Finns det intresse för restaurering av vattendrag? 🚣🏻
 
Se hur du ansöker om understöd för restaurering av vattendrag: https://t.co/ddnTcDyUy7
 
#vattnenstur https://t.co/9aqILyFS6P

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade23.6.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus @EPELYkeskus:
I de österbottniska landskapen har sommarens första alger observerats, varmt midsommarväder kan leda till ökade algmängder #MellerstaÖsterbotten #SödraÖsterbotten #Österbotten #algläget #NTMcentralen https://t.co/oTrLK5Pkeq

SYKE@SYKEinfo23.6.

Antalet blågrönalgobservationer i insjöar har ökat under midsommarveckan, situationen till havs är lugn.

Läs mer: https://t.co/j20WXOjbjj

#Blågrönalger #Östersjön #Sjöar #Midsommar https://t.co/YprBJPBacW

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade22.6.

Ympäristöministeriö @yministerio:
Ta hand om vattendragen i ditt område!  🛶
 
Ansök om understöd för hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket 18.10.–30.11.
 
Läs mer: https://t.co/ddnTcDyUy7
 
#vattnenstur https://t.co/rUnjOxrBIX

Ympäristöministeriö@yministerio21.6.

Ta fram kalendrarna! 🗓
 
Ansök om understöd för projekt för restaurering av vattendrag 18.10−30.11.
 
Vattendrag med god status är viktiga för invånarna, den biologiska mångfalden och även för ekonomin i området.
 
Läs mer: https://t.co/ddnTcDyUy7
 
#vattnenstur https://t.co/al72panlo1

Ympäristöministeriö@yministerio21.6.

Ta hand om vattendragen i ditt område!  🛶
 
Ansök om understöd för hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket 18.10.–30.11.
 
Läs mer: https://t.co/ddnTcDyUy7
 
#vattnenstur https://t.co/rUnjOxrBIX

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade20.6.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus @EPELYkeskus:
#NTMcentralen har öppnat en riksomfattande informationstjänsten för åtgärdsprogrammen för vattenvården eTPO med info om åtgärder i #vattendrag ’en #vattenvård #påverkavatten
https://t.co/RTrR6wrzcq https://t.co/umpsP9eAmX

SYKE@SYKEinfo16.6.

Blågrönalgobservationer har ökat något i insjöar och till havs, men situationen är karakteristiskt lugn för försommaren.

Läs mer: https://t.co/OieecFXn25

#blågrönalger #östersjön #sjöar https://t.co/wLKaVm189X

ELY Tulvatpohjanmaa@tulvatpohjanmaa retweetade9.6.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus @EPELYkeskus:
Under sommaren 2022 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i det nedre loppet av Kyro älvs avrinningsområde i kommunerna Storkyro, Korsholm och Vasa. #översvämningar #riskplaner #översvämningskartering #Kyroälv https://t.co/o9HaA9M109

SYKE@SYKEinfo9.6.

Blågrönalgsläget fortfarande lugnt. Gulaktigt pollen kan vara förvirrande likt blågrönalger.

Läs mer: https://t.co/bMH9oj2dvo

#blågrönalger #östersjön #sjöar https://t.co/gx9iOF6nWW

ELY-keskus@ELYkeskus retweetade9.6.

SYKE @SYKEinfo:
Blågrönalgsläget fortfarande lugnt. Gulaktigt pollen kan vara förvirrande likt blågrönalger.

Läs mer: https://t.co/bMH9oj2dvo

#blågrönalger #östersjön #sjöar https://t.co/gx9iOF6nWW