Översvämningsgrupper

Översvämningsgruppen för Lappo ås avrinningsområde

Översvämningsgruppen för Lappo å har som uppgift att hantera de utredningar som gjorts gällande planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo å, ställa upp mål för dess hantering och godkänna förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo å. Översvämningsgruppens uppgift är också att följa upp genomförandet av de åtgärder och mål som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker.

Översvämningsgruppen ska ordna tillräcklig växelverkan under planeringen med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenområdenas ägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer i området med betydande översvämningsrisk i Lappo å.

Översvämningsgruppernas syfte:

  • Organisering av myndighetssamarbetet och koppling av intressenter till planeringen
  • Samordna åsikter och skapa en gemensam vision
  • Utbyte av sakkunskap

Bekanta dig med Planen för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde.

Översvämningsgruppen informerar

Översvämningsgruppens sammansättning för Lappo ås avrinningsområde

Period II, 2019-2022

Som ordförande för översvämningsgruppen fungerar en representant för NTM-centralen i Södra Österbotten. Översvämningsgruppens sekreterare utses vid översvämningsgruppens inledande möte. Ordförandens och sekreterarens mandatperiod är densamma som översvämningsgruppens mandatperiod.

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett följande aktörer till översvämningsgruppen och varje aktör har utsett sina representanter och suppleanter till översvämningsgruppen.

OrganisationMedlemSuppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten (ordförande)Sari Yli-Mannila Liisa Maria Rautio 
NTM-centralen i Södra ÖsterbottenKatja Haukilehto Juhani Huhtamäki 
Södra Österbottens förbundTimo LaksoMari Väänänen
Österbottens förbundChristine Bonn Pirjo Niemi
NTM-centralen i Egentliga FinlandMika Sivil Markus Leppikorpi 
NTM-centralen i ÖsterbottenJuha Tuorila Frank Norrén 
Alavo stadKimmo Toivola Timo Myllymäki 
Kauhava stadAntti Hakola Maria Annala 
Kuortane stadJukka Kotola Antti Yli-Hynnilä 
Lappo stadAri-Pekka Laitalainen Mirva Korpi 
Lappo stadAnu Muurimäki 
Seinäjoki stadKeijo Kaistila Jyrki Kuusinen 
Nykarleby stadPeter Sjöblom Mathias Backman 
Södra Österbottens räddningsverkKari Pajuluoma Keijo Kangastie 
Österbottens räddningsverkKrister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari 

 

I översvämningsgruppen för Lappo å finns dessutom följande ordinarie sakkunnigmedlemmar:

OrganisationMedlemSuppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten (sekreterare)Suvi Saarniaho-Uitto / Erika Raitalampi 
Lappo invallningsföretag (en representant)Jussi Talvitie 
MTK Södra Österbotten   N.N. 
ÖSP Tom Cederström Fredrik Grannas 
SkogscentralenJouko Hautamäki
Jouko Potila