Översvämningsgrupper

Översvämningsgruppen för Lappfjärds ås avrinningsområde

Översvämningsgruppen för Lappfjärds å har som uppgift att hantera de utredningar som gjorts gällande planen för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds å, ställa upp mål för dess hantering och godkänna förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds å. Översvämningsgruppens uppgift är också att följa upp genomförandet av de åtgärder och mål som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker.

Översvämningsgruppen ska ordna tillräcklig växelverkan under planeringen med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenområdenas ägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer i området med betydande översvämningsrisk i Lappfjärds å.

Översvämningsgruppernas syfte:

  • Organisering av myndighetssamarbetet och koppling av intressenter till planeringen
  • Samordna åsikter och skapa en gemensam vision
  • Utbyte av sakkunskap

Bekanta dig med Planen för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde.

Översvämningsgruppen informerar

Översvämningsgruppens sammansättning för Lappfjärds ås avrinningsområde

Period II, 2019-2022

Som ordförande för översvämningsgruppen fungerar en representant för NTM-centralen i Södra Österbotten. Översvämningsgruppens sekreterare utses vid översvämningsgruppens inledande möte. Ordförandens och sekreterarens mandatperiod är densamma som översvämningsgruppens mandatperiod.

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett följande aktörer till översvämningsgruppen och varje aktör har utsett sina representanter och suppleanter till översvämningsgruppen:

OrganisationJäsenVarajäsen
NTM-centralen i Södra Österbotten (ordförande)Vincent Westberg Sari Yli-Mannila
NTM-centralen i Södra Österbotten (naturvård)Leena Rinkineva-Kantola Olli Autio 
NTM-centralen i Egentliga FinlandKyösti Nousiainen Markus Leppikorpi 
Södra Österbottens förbundTimo LaksoMari Väänänen
Österbottens förbundChristine Bonn Pirjo Niemi
NTM-centralen i ÖsterbottenFrank Norrén Juha Tuorila 
Storå kommunJouni Niemi Marjo Saari 
KristinestadNiklas Brandt Carina Storhannus 
Bötom kommunHeikki Rinta-Hoiska Ahti Malm 
Östermark kommunMatti Hakola Marko Mylläri 
Södra Österbottens räddningsverkKari Pajuluoma Keijo Kangastie 
Österbottens räddningsverkKrister Fogelberg Karl-Gustav Svedjeback 

 

I översvämningsgruppen för Lappfjärds ås finns dessutom följande ordinarie sakkunnigmedlemmar:

OrganisationJäsenVarajäsen
NTM-centralen i Södra Österbotten (sekreterare)Petter Höglund 
NTM-centralen i Södra ÖsterbottenSatu-Mikaela Burman 
Fiskeriområde (Kristinestad-Storå)Paavo Rantala  Paul Hautaviita 
SkogscentralenJouko Hautamäki Jouko Potila / Jyri Pääkkönen 
Lapväärtin jakokunta Henrik Björses Guy Bergkulla 
MTKN.N.N.N.
ÖSP Matias Ålgars Bo-Gustav af Hällström