Publicerad: 17.1.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Isarna i rörelse exceptionellt tidigt i de österbottniska åarna

Det milda vädret och den rikliga nederbörden har satt isarna i rörelse i de österbottniska åarna exceptionellt tidigt denna vinter.  Särskilt i de små åarna söder om Kyro älv har isläget förändrats snabbt. Också i de större vattendragen, Kyro älv och Lappo å, har isarna på många ställen lossnat vid stränderna och flera forsar är isfria.

Enligt prognoserna väntas vädret de närmaste dagarna bli kyligare och nederbördsmängden minska. Då torde också läget ändras i vattendragen genom att vattenståndet och vattenföringen minskar och risken för isproppar blir mindre. NTM-centralen i Södra Österbotten följer upp isproppsläget med hjälp av viltkameror som har installerats på platser där det tidigare har uppstått isproppar i Lappfjärds å, Kyro älv och Lappo å.

Det har kommit in meddelande om isproppar i Lappfjärds å både i Kristinestad och i Storå. Isproppen som under veckoslutet uppstod i Perus i Kristinestad och gjorde att bebyggelsen hotades av flödesvatten har kunnat lösas upp i den mån att vattnet åtminstone tills vidare kan passera området som dämdes upp.   I Storå i området nedanför Kannisto anhopades under måndagen isar på ett tämligen långt avsnitt och om isarna packas samman kan det leda till en ispropp som kan hota fritidsbosättningen i området.  I nuläget är det dock inte aktuellt att lösa upp isarna som samlats i området, eftersom det kunde leda till att situationen i åns nedre lopp förvärras. Isarna som kommer från övre loppet av ån kan förändra situationen särskilt i och nedströms från Perus, där det fortsättningsvis är skäl att vara förberedd på att vattenståndet snabbt kan förändras.

Enligt nuvarande prognoser torde vattenståndet i de mindre åarna i Österbotten börja sjunka idag (tisdag) eller i morgon.  Enligt prognoserna torde vattenföringen också i de större åarna börja minska under denna vecka. Vattenståndet och vattenföringen i de österbottniska åarna är denna vecka exceptionellt höga för tidpunkten, men dock i huvudsak mindre än under en genomsnittlig våröversvämning.  Till exempel i Kyro älv i Skatila ser vattenföringen enligt prognoserna ut att denna vecka närma sig den högsta nivån som uppmätts i januari under mäthistorien som börjar år 1911.

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar på kartan (vatten.fi)

Mer information:

Vattenhushållningsexpert
Petter Höglund
tfn 0295 027 810

Chef för vattenresursenheten
Liisa Maria Rautio
tfn 0295 027 919

Foto: I övre loppet av Lappfjärds å i Storå anhopades isflak 16.1.2023 ©ELY