Publicerad: 16.8.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Gipsansökningen inspirerade odlarna till gemensamma vattenvårdstalkon

I år kunde man ansöka om avgiftsfri gipsbehandling av åkrar i hela Finlands kustområde. Gipsansökningen väckte stort intresse och i och med det utvidgade projektet kom det in ansökningar om gipsspridning på sammanlagt cirka 37 000 hektar.

I Skärgårdshavets tillrinningsområde i Egentliga Finland och Västra Nyland har man beslutat att fortsätta gipsansökningen fram till den 31 augusti. I Skärgårdshavsområdet har antalet ansökningar varit klart lägre än under tidigare år. Enligt Skärgårdshavsprogrammet bör Finland komma bort från Helcoms hotspot-lista före 2027.

Gipsbehandling kan ansökas på adressen www.kipsinlevitys.fi. Gipsbehandlingen är kostnadsfri och skattefri för jordbrukaren, och gipsspridningen sköts av en entreprenör som upphandlas av NTM-centralen.

Gipsansökningen som omfattar hela Finlands kustområde öppnas igen på våren 2023.

Gips minskar avsevärt näringsavrinningen från jordbruk

Effekterna av gipsbehandlingen har undersökts i över 10 år innan Kipsi-projektet inleddes. Enligt undersökningar kan man med hjälp av gipsbehandling minska avrinning av fosfor, sediment och organiskt kol som belastar vattendragen med ungefär 50 procent. Minskningen av belastningen grundar sig på förbättring av åkermarkens grynstruktur.

– Med gipset kommer också svavel som gödselmedel på åkern. Gipset binder dessutom fosfor i åkermarken, men fosforn förblir tillgänglig för växterna, berättar projektchef Minna Kolari vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Erfarenheterna av gipsbehandling har varit goda och inga negativa effekter för odlingen har upptäckts. Gipset ökar inte jordmånens salthalt. Det gör inte heller jorden hårdare eller ökar surheten. Gipset som används i projektet är en biprodukt av inhemsk gödseltillverkning, och kvaliteten har analyserats.

Kipsi-projektet, som samordnas av NTM-centralen i Egentliga Finland, har erbjudit jordbrukarna gipsbehandling av åkrarna sedan 2020. Spridningen av gips finansieras ur miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd och EU:s verktyg för återhämtningsstöd (RRF).

Tilläggsinformation:

Projektchef Minna Kolari, NTM-centralen i Egentliga Finland,
tfn 0295 025 062
www.ely-keskus.fi/kipsinlevitys

Bild: Näringsavrinning effektiverar tillväxten av blågrönalger. I augusti observerades rikligt med blågrönalger i Finlands kustområden och Finska viken. Innehåller redigerade Copernicus-data & USGS/NASA Landsat program data, Syke 09.8.2022.