Publicerad: 21.6.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Den riksomfattande informationstjänsten för åtgärdsprogrammen för vattenvården eTPO har öppnats

NTM-centralerna har publicerat en riksomfattande informationstjänst, i vilken alla åtgärdsprogram för vattenvården i Finland finns elektroniskt (förutom Åland). På webbplatsen kan du enkelt bläddra i åtgärdsprogrammen för vattenvården och titta på vattendrag och vattenvårdsåtgärder på kartan.

I Finland planeras och verkställs vattenvården i sju förvaltningsområden och på Åland. Vattenvårdsplaneringen består av såväl vattenförvaltningsplaner som åtgärdsprogram som kompletterar dem, vilka tillsammans främjar vattenskyddet. I åtgärdsprogrammet beskrivs åtgärderna som behövs för att förbättra och bevara yt- och grundvattenstatus. Syftet med åtgärderna är att minska övergödningen av ytvattnen och förbättra den ekologiska statusen i utbyggda vatten. När det gäller grundvattnen förbättrar åtgärderna grundvattenområdenas kvantitativa och kemiska status. NTM-centralerna ansvarar för vattenvårdsplaneringen och sammanställer åtgärdsprogrammen i sitt område i samarbete med intressegrupperna. Planeringen och verkställandet av vattenvården framskrider i sexårsperioder och för tillfället pågår den tredje planeringsperioden för åren 2022–2027.

I informationstjänsten som nu har publicerats kan man titta på alla åtgärdsprogram för vattenvården i Fastlandsfinland. I informationstjänsten kan man med hjälp av kartan titta på basuppgifterna om vattendragen såsom ekologisk status samt åtgärder som planerats för vattendragen och vilka behov av åtgärder vattendragen har. I informationstjänsten kan man granska vattenvårdsåtgärderna sektorvis (jordbruk, samhällen osv.) och skilt för varje planeringsområde. Dessutom har en del av åtgärderna riktats till en enskild vattenförekomst eller grupp av vattenförekomster, som du kan titta på i webbtjänsten för åtgärdsprogrammen (etpo).

Du kan besöka den nya webbplatsen på adress www.etpo.fi.

Mer information om webbtjänsten ges av:

Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Vincent Westberg, NTM-centralen i Södra Österbotten, vincent.westberg@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 932

Planerare Suvi Hämäläinen, NTM-centralen i Södra Österbotten, suvi.hamalainen@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 037

Miljöexpert Katja Vainionpää, NTM-centralen i Kajanaland, katja.vainionpaa@ntm-centralen, tfn 0295 027 240